Opettaja - tutustu tekoälyyn!

19.03.2024 Verkossa

Aika

Ti 19.3.2024 klo 15-18

Paikka

Verkossa

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Teija Pitkänen
teija.pitkanen@raahe.fi
puh. 040 130 8103

Kenelle

Opetushenkilöstölle

Hinta

50 e

Aika ja paikka

Ti 19.3.2024 klo 15-18 verkossa Zoomin kautta.

Osallistujille lähetetään Zoom-linkki ja ohjeet noin viikkoa ennen koulutusta.

 

Kohderyhmä

Opetushenkilöstö ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Kouluttaja

Digikouluttaja, KM, FM Jukka Lehtoranta

Tavoitteet

Koulutus tarjoaa napakan perehdytyksen tekoälyyn sekä tapoihin hyödyntää sitä osana opettamista.
Toisaalta pohditaan mahdollisia tekoälyn tuomia ongelmia oppimisessa ja opetuksessa.

Sisältö

Koulutus on luonteeltaan osallistavaa ja käytännönläheistä. Se tarjoaa erilaisia käyttökelpoisia tapoja hyödyntää tekoälyä osana omaa opetusta. Koulutus lähestyy tekoälyä kahden kysymyksen näkökulmasta: Miten tekoälyä käyttäviä sovelluksia voidaan hyödyntää ja toisaalta miten tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia kannattaa käsitellä osana omaa opetusta.

Kouluttaja on perehtynyt laajasti tekoälyn viimeaikaiseen kehitykseen. Tätä kehitystä tarkastellaan erilaisten luovien tekoälyjen näkökulmasta (esim. Chatgpt ja kuvia generoiva Midjourney) ja muiden tekoälyä hyödyntävien palvelujen näkökulmasta (esim. kääntäjät, tekstin tiivistäjät ja suosittelija-algorimit).

Tärkeimpänä antina koulutuksessa on pedagogiikan hyödyntäminen ja vinkkien tarjoaminen siihen, miten opetetaan arvioimaan tekoälyn generoivien vastausten luotettavuutta sekä niiden taustalla olevien mallien sisältöjä ja mahdollisia vääristymiä. Samalla annetaan ideoita, miten näitä palveluita voidaan hyödyntää esimerkiksi oman osaamisen kehittämisen, saavutettavuuden ja monikielisyyden näkökulmista. Osana koulutusta tutustutaan myös tekoälyn tuomiin haasteisiin esimerkiksi tekijänoikeuksille ja plagioinnille.

Koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tekoäly on ja miten se toimii?
  • Miten opettaja voi hyödyntää tekoälyä opetuksensa suunnittelussa ja materiaalin tuottamisessa?
  • Millaisia tekoälyä hyödyntäviä oppimistehtäviä opettaja voi tehdä oppilaille?
  • Millaisia ongelmia tekoäly voi tuoda oppimiseen?

Hinta

50 euroa.

Kysy koulutussuunnittelijalta ryhmähintaa.

Ilmoittaudu

13.3.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja

Jukka Lehtorannan kuva

Jukka Lehtoranta on digikouluttaja ja puhuja, joka on laajasti perehtynyt tekoälyn viimeaikaiseen kehitykseen ja käyttöön. Hän on kokenut opettajien täydennyskouluttaja. Taustaltaan hän on luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja, joten hän osaa koulutuksessaan ottaa huomioon opetuksen ja oppimisen tavoitteet ja haasteet.

Palautteita aiemmasta koulutuksesta:
”Tämä koulutus toimi erinomaisesti perehdytyksenä tekoälyn mahdollisuuksiin.”
”Oli hienoa, kun annettiin mahdollisuus kokeilla itse tekoälyä koulutuksen aikana.”
”Oikein hyvä ja ajankohtainen koulutus! Sopivasti teoriaa ja käytäntöä!”
”Erittäin hyvin toteutettu kurssi. Kiitos!”
”Tosi mielenkiintoinen esitys. Kiva myös, että oli opettajan näkökulma”