Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus (verkkokoulutus)

Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi osoittaa riittävän opetushallinnon tuntemuksen, jota edellytetään toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta. Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Aika ja paikka

25.–26.9 ja 2.–3.10.2020 (HUOM! Jälkimmäinen ajankohta on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta), pe klo 15.30–20.30 ja la klo 9.00–15.30 (yht. 21 t) verkossa

Koulutus toteutetaan verkkokurssina (Zoom). Osallistuja tarvitsee internetyhteyden ja mikrofonin (esim. headset tai tietokoneen sisäinen mikrofoni) sekä mahdollisesti web-kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa.

Huom! Myös toteutustapa on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta.

Kohderyhmä

Opetushallinnon tutkinto ja valmentava koulutus on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin.

Kouluttaja

OTK Lauri Liusvaara
Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 7 vuotta.

Sisältö

Koulutus valmentaa Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueisiin, jotka ovat 1.8.2018 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet
1) Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2) Opetustoimen hallinto
3) Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4) Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5) Rehtori pedagogisena johtajana
6) Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Huomioitavaa

Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden, tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka. Kuitenkin, jos henkilö on jo suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, tulee myös tutkinnon jälkimmäinen osa suorittaa näiden määräysten mukaisesti, niin ikään 31.7.2020 mennessä.

Kuulustelut

Tutkinnon laajuus on 15 op ja se suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A-osa ja B-osa). OPH:n järjestämien valmentavien koulutusten yhteydessä sisältöalueet voi suorittaa myös muuna kirjallisena suorituksena kuin tenttinä. Kesäyliopiston järjestämässä koulutuksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Opetushallinnon tutkinnon kirjalliseen kuulusteluun on mahdollista osallistua esim. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa yleisinä tenttipäivinä. Kysy tarkemmin anu.riihela@pohjois-pohjanmaa.fi.

Lisäksi on ilmoittauduttava Opetushallitukseen OTI-järjestelmän kautta (jos suorittaa 2018 perusteiden mukaan) viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Tutkintomaksu

Opetushallituksen tutkintomaksu on 256 euroa kattaen kaikki suoritukset sekä todistuksen. Uusintatentistä peritään 87 euroa, mikä maksetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Lue tarkemmin tutkinnon suorittamisesta Opetushallituksen sivulta https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-tutkinto-ja-valmentava-koulutus

 

Hinta

370 € sisältäen valmentavan koulutuksen (21 t) ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

4.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Valmentava koulutus:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuulustelut:
Anu Riihelä, puh. 044 465 2205, anu.riihela@pohjois-pohjanmaa.fi