Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus (etäkoulutus)

Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi osoittaa riittävän opetushallinnon tuntemuksen, jota edellytetään toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta. Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Aika ja paikka

10.–11.6. ja 17.-18.6.2022, pe klo 15.30–20.30 ja la klo 9.00–15.30 (21 t) verkossa

Koulutus toteutetaan verkkokurssina (Zoom). Osallistuja tarvitsee internetyhteyden ja mikrofonin (esim. headset tai tietokoneen sisäinen mikrofoni) sekä mahdollisesti web-kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa.

Kohderyhmä

Opetushallinnon tutkinto ja valmentava koulutus on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin.

Kouluttaja

OTK Lauri Liusvaara
Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina 7 vuotta.

Sisältö

Koulutus valmentaa Opetushallinnon tutkinnon eri osien aihealueisiin, jotka ovat 1.1.2021 lukien:

A-osa: Hallinnon perusteet
1) Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2) Opetustoimen hallinto
3) Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4) Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5) Rehtori pedagogisena johtajana
6) Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Kuulustelut

Tutkinnon laajuus on 15 op ja se suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A-osa ja B-osa). OPH:n järjestämien valmentavien koulutusten yhteydessä sisältöalueet voi suorittaa myös muuna kirjallisena suorituksena kuin tenttinä. Kesäyliopiston järjestämässä koulutuksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Opetushallinnon tutkinnon kirjalliseen kuulusteluun on mahdollista osallistua esim. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa yleisinä tenttipäivinä. Kysy tarkemmin sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi.

Lisäksi on ilmoittauduttava Opetushallitukseen OTI-järjestelmän kautta (jos suorittaa 2021 perusteiden mukaan) viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Tutkintomaksu

Opetushallituksen tutkintomaksu on 256 euroa kattaen kaikki suoritukset sekä todistuksen. Uusintatentistä peritään 87 euroa, mikä maksetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Lue tarkemmin tutkinnon suorittamisesta Opetushallituksen sivulta https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-tutkinto-ja-valmentava-koulutus

 

Hinta

370 € sisältäen valmentavan koulutuksen (21 t) ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

18.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (18.5.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Valmentava koulutus:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuulustelut:
Sirpa Vesala, puh. 044 465 2206, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi

Katso Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämät Opetushallinnon tutkinnon kirjalliset kuulustelut täältä

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru