Oppilaan itsesäätely ja -ohjautuvuus: kehityksen pulmat ja tukikeinot koulun arjessa

Ajankohtaista tietoa itsesäätelyn ja itseohjautuvuuden kehityksestä ja haasteista sekä työkaluja tukemiseen koulumaailmassa

Aika ja paikka

To 19.11.20 klo 16.00-19.00

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Koulutukseen voi osallistua myös etäluentona omalta koneelta.

Kohderyhmä

Opettajat, koulunkäynninohjaajat, opinto-ohjaajat, oppilashuollon työntekijät ym. koulujen henkilöstö perusopetuksessa ja toisella asteella sekä muut aiheesta kiinnostuneet lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset

Kouluttaja

Neuropsykologian erikoispsykologi, vaativan erityistason neuropsykologi (VET), psykologian tohtori, neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja (TOHJ) Heli Isomäki

Sisältö

Menestyksekäs oppiminen edellyttää itsesäätelyä ja itseohjautuvuutta. Usein varsinaista oppimista suuremmat pulmat ovat lasten ja nuorten kyvyssä säädellä tunteita, käyttäytymistä tai ajattelua. Omatoimisuus ja -aloitteisuus on haasteellista ja henkilökohtaisen tuen tarve suuri. Koulutus pureutuu siihen, miten lasten ja nuorten aivojen kehitys selittää näitä säätelyn ja itseohjautuvuuden vaikeuksia ja mitä niille olisi luokka- ja yksilötasolla tehtävissä.

Hinta

85 € Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa tai omalta koneelta

Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin.

Ilmoittautuminen

4.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Mikäli osallistut koulutukseen omalta koneelta, valitse toimipaikaksi Kuusamo.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttajasta

Heli Isomäki on oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kuntoutuspalveluihin keskittyvän asiantuntijayritys Ludus Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Heli toimii asiakastyössä, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on kirjoittanut alaan liittyviä kirjoja ja muita julkaisuja, mm. yhdessä Nina Uusitalon kanssa kirjan Aivotaidot - käytä päätäsi paremmin (2017).

Erityisenä kiinnostuksenkohteena Helillä ovat lasten ja nuorten oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat ja aikuisten aivovammat. Kiinnostavimpia ilmiöitä ovat ihmisen elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttavat oirekuvat.