Oppilaiden psyykkiset haasteet ja tuki koulussa

25.02.2023 Verkossa

Aika ja paikka

La 25.2.23 klo 9.00–15.30 verkossa (Zoom)
Etäosallistumiseen lähetetään tarkemmat ohjeet osallistujille koulutuskutsussa sähköpostilla noin viikko ennen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö peruskoulussa ja toisella asteella

Kouluttaja

Kasvatuspsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, erityisosaamisena nuorten psyykkiset haasteet, KM Mira Talala

Sisältö

•    Lasten ja nuorten yleisimmät psyykkiset haasteet eli masennus, ahdistuneisuus, pelot ja jännitys, koulu-uupumus ja kouluhaluttomuus

•    Miten tunnistaa masennusta, ahdistuneisuutta ja kouluun tulemattomuuden eri syitä?

•    Miten toimia käytännössä? Koulutuksessa hyödynnetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä koulumaailmaan sovellettuina tuomaan konkreettista helpotusta oppilaan pulmiin

Tavoitteena on oppia tunnistamaan erilaisia psyykkisiä haasteita koulumaailmassa sekä saada välineitä kohdata oppilaita, joilla on kyseisiä haasteita.

Hinta

160 € sisältäen koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

9.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tietoa kouluttajasta

Mira on toiminut 14 vuotta koulukuraattorina esiopetuksesta toiselle asteelle (sekä lukio että ammatillinen puoli). Nykyisin hän työskentelee psykoterapeuttina ja kouluttaa eri tahoille. Mira on myös kirjoittanut koulutusaiheista v. 2019 ilmestyneen tietokirjan: Psyykkisesti oireileva oppilas (2019) PS-Kustannuksen julkaisemana.