Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys 5 op (OY)

Aika ja paikka

1.3.–18.4.2021

Verkkoluennot sekä 3 h luento- ja  kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Kouluttaja

Leila Kairaluoma

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä keskeisiä oppimisen vaikeuksia ja niiden syitä 
 • kuvata keskeisiä oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä 
 • pohtia erityisvaikeuksien merkitystä oppimisessa ja elämässä 
 • kuvata tuen muotoja, moniammatillista yhteistyötä ja pohtia tukitoimien merkitystä oppimiseen, hyvinvointiin ja elämänkulkuun  

Sisältö

 • Oppimisvalmiudet, oppimisvaikeuksien tausta ja ennakoivat tekijät
 • Keskeiset spesifit oppimisvaikeudet ja niiden päällekkäistyminen, laaja-alaiset oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus, autismin kirjo, kielen kehityksen vaikeudet, maahanmuuttajataustaisuuteen liittyvät oppimisen erityiskysymykset, tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen haasteet ja aisti- ja liikuntavammat oppimisessa
 • Oppimisen arviointi, vaikeuksien tunnistaminen ja tuki

Toteutustavat

verkkoluennot sekä 3 h luento- ja  kirjallisuustentti Moodle-oppimisalustalla.

Esitietovaatimukset

ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

Yhteydet muihin opintoihin

Sivuaineen muut opintojaksot:

 • 402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)
 • 402107P Kielen ja kommunikaation haasteet (5 op)
 • 402109P Käyttäytymisen haasteet (5 op)
 • 402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

Oppimateriaali

Ahonen, T.; Aro, M.; Aro, T.; Lerkkanen, K. & Siiskonen, T. (toim.) 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti.
Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2012. Kehitysvammaisuus.  
Takala, M. (2016) huom. uusi painos! Erityispedagogiikka ja kouluikä. Palmenia. Gaudeamus.208 s

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää verkkoluentoihin osallistumista, sekä luentojen ja 3 kirjan tenttimistä.  Muunlainen suoritus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Lisätietoja

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija Hanne Palosaari, hanne.palosaari@kuusamo.fi, 0400 175 657

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru