Oppimisen tuki lukiossa 4 op - verkkokoulutus

Rakennetaan oppija vahvaksi yhdessä - täydennä erityispedagogista osaamistasi!

Aika ja paikka

2.2.21–1.12.21 klo 16.00–19.00 verkossa (8 luentoa)

Etäryhmät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Lukion opettajat ja muut kiinnostuneet

Kouluttaja

KT, erityispedagogi Erja Sandberg

Erja Sandberg

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä erityispedagogista ymmärtämystä monenlaisista oppijoista ja antaa käytännön työkaluja opetukseen.

Sisältö

A. Vahvuusperustaisia työkaluja oppimisen pulmiin 2 op

1. verkkoluento: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 2.2.21 klo 16.00-19.00
2. verkkoluento: Matemaattiset oppimisvaikeudet 2.3.21 klo16.00-19.00
3. verkkoluento: Hahmottamisen vaikeudet 24.3.21 klo 16.00-19.00
4. verkkoluento: Kielelliset pulmat ja S2 13.4.21 klo 16.00-19.00

B. Tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen vahvuusperustainen tuki 2 op

5. verkkoluento: Tarkkaavuuden vaikeudet 26.8.21 klo 16.00-19.00
6. verkkoluento: Toiminnanohjauksen pulmat 30.9.21 klo 16.00-19.00
7. verkkoluento: Aistiherkkyydet ja ympäristön huomioiminen tukemisessa 4.11.21 klo 16.00-19.00
8. verkkoluento: Haastava käyttäytyminen 1.12.21 klo 16.00-19.00

Suoritustavat

Osallistujan on mahdollista suorittaa koko kokonaisuus tai osallistua yksittäisille verkkoluennoille.

Yksittäisistä verkkoluennoista ei saa opintopisteitä eikä luentotallennetta.

Koko kokonaisuuden laajuus on 4 op sisältäen yhteensä kahdeksan vuorovaikutteista verkkoluentoa. Verkkoluentojen lisäksi opetuksen välissä haetaan lisätietoa, menetelmiä kokeillaan omassa työssä ja raportoidaan oppimispäiväkirjaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen. Opintopisteet, luentotallenteet ja ohjauksen verkossa saa vain suorittaessaan koko kokonaisuuden.

Hinta

90 € yksittäinen verkkoluento sisältäen luennon

450 € koko kokonaisuus (4 op) sisältäen kahdeksan vuorovaikutteista luentoa verkossa, luentotallenteet ja oman työskentelyn ohjauksen verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen

18.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikan etäryhmään

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse toimipaikaksi siinä tapauksessa Oulu.