Oppimisen tuki lukiossa 4 op (etäkoulutus)

Rakennetaan oppija vahvaksi yhdessä - täydennä erityispedagogista osaamistasi!

Aika ja paikka

2.2.21–1.12.21 klo 16.00–19.00 verkossa (8 luentoa)

Voit osallistua koulutukseen etäluentona omalta laitteeltasi. Tarkempi kutsu lähetetään sähköpostiisi.

Kohderyhmä

Lukion opettajat ja muut kiinnostuneet

Kouluttaja

KT, erityispedagogi Erja Sandberg

Erja Sandberg

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä erityispedagogista ymmärtämystä monenlaisista oppijoista ja antaa käytännön työkaluja opetukseen.

Sisältö

A. Vahvuusperustaisia työkaluja oppimisen pulmiin 2 op

1. verkkoluento: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet 2.2.21 klo 16.00-19.00
2. verkkoluento: Matemaattiset oppimisvaikeudet 2.3.21 klo16.00-19.00
3. verkkoluento: Hahmottamisen vaikeudet 24.3.21 klo 16.00-19.00
4. verkkoluento: Kielelliset pulmat ja S2 13.4.21 klo 16.00-19.00

B. Tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja käytöksen vahvuusperustainen tuki 2 op

5. verkkoluento: Tarkkaavuuden vaikeudet 26.8.21 klo 16.00-19.00
6. verkkoluento: Toiminnanohjauksen pulmat 30.9.21 klo 16.00-19.00
7. verkkoluento: Aistiherkkyydet ja ympäristön huomioiminen tukemisessa 4.11.21 klo 16.00-19.00
8. verkkoluento: Haastava käyttäytyminen 1.12.21 klo 16.00-19.00

Suoritustavat

Osallistujan on mahdollista suorittaa koko kokonaisuus tai osallistua yksittäisille verkkoluennoille.

Yksittäisistä verkkoluennoista ei saa opintopisteitä eikä luentotallennetta.

Koko kokonaisuuden laajuus on 4 op sisältäen yhteensä kahdeksan vuorovaikutteista verkkoluentoa. Verkkoluentojen lisäksi opetuksen välissä haetaan lisätietoa, menetelmiä kokeillaan omassa työssä ja raportoidaan oppimispäiväkirjaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen. Opintopisteet, luentotallenteet ja ohjauksen verkossa saa vain suorittaessaan koko kokonaisuuden.

Hinta

90 € yksittäinen verkkoluento sisältäen luennon

450 € koko kokonaisuus (4 op) sisältäen kahdeksan vuorovaikutteista luentoa verkossa, luentotallenteet ja oman työskentelyn ohjauksen verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen

18.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon, valitse lomakkeella toimipaikaksi Oulu

Vielä ehdit ilmoittautua syksyn B-osan luennoille!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
p. 044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru