Oppimismotivaation tukeminen koululuokassa

13.04.2024 Kuusamo

Aika ja paikka

La 13.4.24 klo 9.00-15.00

Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille sähköpostilla lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu koululuokissa työskenteleville ohjaus- ja opetustyön ammattilaisille, erityisesti koulunkäynninohjaajille ja opettajille.

Kouluttaja

Apulaisprofessori, tietokirjailija, PsT Kati Vasalampi

Kati Vasalampi on tutkinut lasten ja nuorten oppimismotivaatiota lähes 20 vuoden ajan. Hän työskentelee erityispedagogiikan apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ja on innostunut tutkimustiedon soveltamisesta arkielämään oppijoiden ja koulun ammattilaisten hyödyyksi. Hän on kouluttaa ammattilaisia motivaatiosta ja on julkaissut vuonna 2022 kirjan: Näin motivoit oppimaan (PS-kustannus).

Sisältö

Tässä koulutuksessa lähestymme oppimismotivaatiota tutkimustietoon nojautuen, mutta käytännönläheisesti pohtien, millainen motivaatio sitouttaa koulunkäyntiin ja oppimiseen. Koulutus antaa konkreettisia ja tutkimustiedon mukaisia työvälineitä motivoivan oppimisympäristön luomiseen ja erilaisten oppijoiden oppimismotivaation tukemiseen.

Sisältöteemat:

  • Mitä on motivaatio ja mitkä ovat oppimismotivaation tukemisen keskeiset periaatteet?
  • Työkaluja oppimismotivaation tukemiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja palautteenannossa
  • Oppimistilanteet ovat moninaisia: Miten tukea oppimismotivaatiota sytyttäviä myönteisiä tunteita, uskomuksia ja sinnikkyyttä erilaisissa oppimistilanteissa ja oppimisympäristöissä?

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

  • voi tunnistaa oppimismotivaatiota tukevan vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä
  • osaa suunnitella oppimismotivaatiota tukevia käytänteitä
  • osaa tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa oppimismotivaation ylläpitäjänä

Hinta

140 € sisältäen koulutuksen ja lounaan

Ilmoittaudu

4.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon;

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi