Osakeyhtiön luovutuksen verokohtelu

Yrityskauppa on merkittävä hetki sekä ostajalle että myyjälle. Merkittävyydestä johtuen yrityskaupan toteuttaminen on useasti myös pitkällinen prosessi. Yrityskaupassa keskeinen osatekijä on varsinaisen liiketoiminnan siirtyminen uudelle omistajalle. Lähes yhtä tärkeää sekä myyjän että ostajan kannalta on yrityskaupan toteutusvaihtoehtojen ja veroseuraamusten tunteminen. Edellä lausutun vuoksi yrityskauppaan valmistautuminen lähtee useasti liikkeelle siitä, että yrityksen rakenne muutetaan luovutuskuntoon. Valmistautumiseen kuuluu myös perustellun näkemyksen muodostaminen yrityksen luovutushintatavoitteesta. Erityisesti sukupolvenvaihdostilanteessa se ei ole läheskään aina käypä arvo.

Varsinainen yrityskauppa voidaan toteuttaa usealla erilaisella tavalla. Valittuun ratkaisuun vaikuttaa merkittävällä tavalla myyjän verotekniset kysymykset ja ostajalla erityisesti rahoitukselliset kysymykset. Näiden yhteensovittaminen ei ole välttämättä helppoa. Aina yritykselle ei löydy jatkajaa. Siksi kokonaisuuden kannalta on tärkeää tuntea miten yrityksen lopettamisessa tulee toimia. Koulutuksessa luodaan kokonaiskuva eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden veroseuraamuksista sekä perehdytään useisiin keskeisiin yhtiö- ja vero-oikeudellisiin yksityiskohtiin.

Aika ja paikka

Ti 24.11.2020 klo 9.00–15.00

Lähiopetus Oulussa, etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Lakimiehet, oikeusavustajat, pankkijuristit, notariaattien, maistraattien, tilitoimistojen ja verotoimiston henkilöstö

Kouluttaja

Professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

Sisältö

Osakekauppaan valmistautuminen

 • liiketoimintakauppa vai osakekannan kauppa?
 • liiketoimintasiirto
 • yhtiön jakautuminen
 • yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen merkitys ja ajantasaistaminen

Yritysvarallisuuden käyvän arvon määrittäminen

 • arvonmääritysmenetelmät
 • vertailukauppa
 • osakkeiden erilajisuuden merkitys
 • lunastuslausekkeen merkitys
 • osakassopimuksen merkitys
 • Verohallinnon ohje ja yrityksen käyvän arvon määrittäminen

Osakeyhtiön myynnin verokohtelu

 • arvopapereiden omistusaika ja hankintameno
 • omien osakkeiden hankkiminen ja yrityskauppa
 • osakevaihto
 • käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittoverovapaus
 • voitonjako omistajanvaihdostilanteissa
 • luovutustappion vähennyskelpoisuus

Sukupolvenvaihdokset tuloverotuksessa

 • luovutuksen kohde
 • sukulaisuusedellytys
 • omistusaika
 • huojennuksen menettäminen

Lahjanluonteinen kauppa

 • alihintaisuus – verotettava lahja?
 • alihintaisuuden vaikutus luovuttajan verotuksessa
 • lahjanluonteinen kauppa sukupolvenvaihdoksessa
 • alihintainen luovutus osakeyhtiölle

Huojennussäännökset perintö- ja lahjaverotuksessa

 • mitä tarkoitetaan yrityksellä?
 • omistusosuusvaatimus
 • yritystoiminnan jatkaminen
 • huojennuksen määrän laskeminen ja veron maksuaika
 • huojennuksen menettäminen

Osakeyhtiön purkaminen

 • yhtiöoikeudellinen sääntely
 • vero-oikeudellinen sääntely

 

 

Hinta

170 € Oulussa / 160 € Kuusamossa / 150 € Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta sisältäen sähköisen luentomateriaalin, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

5.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Oulun ryhmässä on rajoitettu osallistujamäärä, voimme ottaa paikan päälle korkeintaan 20 osallistujaa koronaan liittyvien turvaetäisyyksien vuoksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi