5. Osallisuus, myönteisyys ja vahvuudet oppimisen tukena – positiivinen pedagogiikka koulun arjessa

06.09.2023–03.10.2023 Ylivieska, Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmä 1 varhaiskasvatus ja alakoulu: Ke 6.9.2023 klo 13–15.30 lähiopetus Ylivieska, Akustiikka
Ryhmä 2 yläkoulu: Ke 6.9.2023 klo 13–15.30 lähiopetus Ylivieska, Akustiikka

Yhteinen koontikerta ti 3.10.2023 klo 13–15.30 verkossa

Tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa. (Aikataulu päivitetty 23.2.23)

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Ohjaavat opettajat Minna Vuolukka tai Maria Laiho, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Sisältö

Positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan teoreettisia lähtökohtia
Myönteiset tunteet ja vahvuudet voimavaroina
Myönteinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja osallisuus hyvinvoinnin ja oppimisen tukena
Arkeen soveltuvia pedagogisia toimintatapoja ja keinoja oppimisen ilon, motivaation, myönteisen minäkuvan ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen