5. Osallisuus, myönteisyys ja vahvuudet oppimisen tukena – positiivinen pedagogiikka koulun arjessa

01.08.2023–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ryhmä 1: varhaiskasvatus ja alakoulu, elosyyskuu 2023
Ryhmä 2: yläkoulu, syyslokakuu 2023

Molemmille ryhmille lähiopetusta puoli päivää Ylivieskassa, tämän jälkeen tehtävien purkua puoli päivää verkossa molemmille ryhmille. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Ohjaavat opettajat Minna Vuolukka tai Maria Laiho, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Sisältö

Positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan teoreettisia lähtökohtia
Myönteiset tunteet ja vahvuudet voimavaroina
Myönteinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja osallisuus hyvinvoinnin ja oppimisen tukena
Arkeen soveltuvia pedagogisia toimintatapoja ja keinoja oppimisen ilon, motivaation, myönteisen minäkuvan ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen