Osio A: Perusopetuksen päättöarviointi 0,5 op

30.09.2023 Verkossa

Aika ja paikka

La 30.9.23 klo 9.00-15.00 verkossa (Zoom), tarkemmat ohjeet koulutuspäivään osallistumiseen sekä oppimistehtäviin lähetetään osallistujille sähköpostilla.

Koulutus tallennetaan ja on koulutuksen osallistujien katsottavissa 1 kk ajan koulutuksen jälkeen.

Sisältö

Koulutusosion keskeiset sisällöt:

  • Opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen
  • Oppiaineiden tavoitteet
  • Arviointikriteerit päättöarvioinnissa (oppiainekohtaiset arviointikriteerit)

Koulutusosioihin sisältyy koulutuspäivän lisäksi oppimistehtävät sekä suositeltua oheislukemistoa. Oppimistehtävien tarkoituksena on edistää ja syventää oppimista muodostamalla jatkumo koulutusosioiden välille ja yhdistämällä koulutussisältöjä omaan työhön reflektoinnin avulla. Oppimistehtävät muodostuvat 1) orientoivasta tehtävästä ennen koulutusta (osio A ja B), 2) reflektiosta koulutusosioiden jälkeen (osiot A ja B) ja 3) lopputehtävästä koulutuksen päättyessä (osio C). Oppimistehtävien laajuus on n. 1-2 sivua per tehtävä.