Osio C: Perusopetuksen arviointikäytänteet 0,5 op

23.03.2024 Verkossa

Aika ja paikka

La 23.3.24 klo 9.00-15.00 verkossa (Zoom), tarkemmat ohjeet koulutuspäivään osallistumiseen sekä oppimistehtäviin lähetetään osallistujille sähköpostilla.

Koulutus tallennetaan ja on koulutuksen osallistujien katsottavissa 1 kk ajan koulutuksen jälkeen.

Sisältö

Koulutusosion keskeiset sisällöt:

  • Yhtenäisten arviointikäytänteiden kehittäminen: arvioinnin periaatteet, tehtävät ja dokumentointi
  • Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
  • Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden arviointi
  • Monipuoliset arviointimenetelmät/-käytänteet

Koulutusosioihin sisältyy koulutuspäivän lisäksi oppimistehtävät sekä suositeltua oheislukemistoa. Oppimistehtävien tarkoituksena on edistää ja syventää oppimista muodostamalla jatkumo koulutusosioiden välille ja yhdistämällä koulutussisältöjä omaan työhön reflektoinnin avulla. Oppimistehtävät muodostuvat 1) orientoivasta tehtävästä ennen koulutusta (osio A ja B), 2) reflektiosta koulutusosioiden jälkeen (osiot A ja B) ja 3) lopputehtävästä koulutuksen päättyessä (osio C). Oppimistehtävien laajuus on n. 1-2 sivua per tehtävä.

Ilmoittaudu