Ottolapset, isyydet ja poissaolevat perilliset kuolinpesässä

04.10.2023 Verkossa

1920-luvulta nykypäivään Suomessa on ollut voimassa kolme erilaista ottolapsilakia, kaksi isyyslakia, yksi äitiyslaki ja uusimpana vanhemmuuslaki. Lisäksi perillisasemaan saattoi vanhempinakin aikoina päästä miehen vapaaehtoisen tunnustamisen kautta ja kihlalapsena. Toisaalta avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista vuonna 1922 annetun lain mukaan määrätty tai sovittu elatusvelvollisuus ei tuottanut lapselle perillisasemaa isänsä jälkeen.

Kun kuolinpesät ovat usein pitkään jakamatta, perillisasemaan liittyviä kysymyksiä saatetaan joutua ratkaisemaan monien, ehkä hyvin vanhojenkin lakien ja voimaantulosäännöstöjen pohjalta. Lisäksi vuoden 2015 isyyslain myötä tilanne muuttui sikäli, että nykyään lapsella on mahdollisuus perintöoikeuden mukanaan tuovan isyyden vahvistamiseen syntymävuodestaan riippumatta ja myös siinä tapauksessa, että mies on kuollut. Äitiys on ollut erikseen säännelty vuodesta 2018 lähtien.

Tämän hetken kuolinpesissä oman kasvavan ongelmakenttänsä muodostavat ns. poissaolevat perilliset. Ulkomaille suuntautunut siirtolaisuus ja nykyään myös lisääntynyt maahanmuutto tuottavat enenevässä määrin tilanteita, joissa vainajalla on tietymättömissä ulkomailla oleskelevia perillisiä tai on ylipäätään epäselvää, jättikö vainaja perillisiä, kun sukuselvitystä ei ulkomailta saada. Nämäkin pesät on kuitenkin lain mukaisessa järjestyksessä selvitettävä ja jaettava.

Aika

Ke 4.10.23

Paikka

webinaari

Kenelle

Kuolinpesien, pesänselvityksen ja perinnönjaon kanssa työtehtävissään toimivat lakimiehet

Hinta

180 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ke 4.10.2023 klo 9.00–16.00 Zoom-webinaari

Koulutuspäivän viimeinen tunti (klo 15–16) varataan osallistujien esittämille kysymyksille.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille kuolinpesien, pesänselvityksen ja perinnönjaon kanssa työtehtävissään toimiville lakimiehille.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuspäivän tarkoituksena on luoda selkeä kokonaiskuva näistä ensi silmäyksellä ehkä sekavilta vaikuttavista tilanteista ja antaa osallistujille valmiudet toimia tällaisia osakkaita käsittävissä kuolinpesissä sekä ratkaista niihin liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

  • Ottolasten kolme lakia: 1925, 1979 ja 2012
  • Tärkeät päivät: adoptiopäivä ja perittävän kuolinpäivä
  • Ottovanhempien disponointimahdollisuudet, siirrot järjestelmästä toiseen, lakien voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
  • Kuka perii ottolapsen, kenet ottolapsi perii
  • Isyyslait 1979 ja 2015 ja vanhemmuuslaki. Au-lapsilaki, tunnustaminen, kihlalapset; taannehtivuus.
  • ”Vanhat” isyydet, kuolleen miehen isyyden vahvistaminen, perinnönjaon jälkeen vahvistettu isyys
  • Poissaolevat perilliset, edunvalvonta, perillisen ulkomailta etsimiseen liittyvät kysymykset
  • Perintöoikeuden vanhentuminen lopullisena takarajana

Hinta

180 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (18.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.