Översättning 5 op (OY) - AY00AG30

Aika ja paikka

Lv 2022-23
Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande kan översätta texter från olika ämnesområden mellan språkparet finska-svenska. De kan ändamålsenligt utnyttja språkliga hjälpmedel och samarbeta i grupp. De kan kritiskt analysera och diskutera översättningar och är medvetna om sina utvecklingsutmaningar i flerspråkig textproduktion.

Sisältö

Översättningsövningar med huvudvikt i texter från finska till svenska.

Toteutustavat
Kontaktndervisning, hemöversättningar som utförs individuellt och i grupp
Fortlöpande examination och/eller översättningsprov

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2

Arviointi
0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru