Översättning 5 op (OY) - AY00AG30

05.09.2023–31.12.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opetus järjestetään kahdessa ryhmässä etäopetuksena.

Uusi aikataulu:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ryhmä:
Ti 5.9.-19.9.23 klo 16.30-18.00

Pohjois-Pohjanmaan ryhmän uusi aikataulu 17.10. alkaen:
Ti 17.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. klo 16.30-18.00
Ti 5.12., 12.12., 19.12.23 klo 16.30-18.00

Lapin kesäyliopiston ryhmä:
Ke 6.9.-20.9.23 klo 16.30-18.00

Lapin ryhmän uusi aikataulu 18.10. alkaen:
Ke 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. klo 16.30-18.00
To 7.12. klo 16.30-18.00
Ke 13.12.23 klo 16.30-18.00

Kouluttaja

FM Marja-Leena Kivelä

Tavoitteet

De studerande kan översätta texter från olika ämnesområden mellan språkparet finska-svenska. De kan ändamålsenligt utnyttja språkliga hjälpmedel och samarbeta i grupp. De kan kritiskt analysera och diskutera översättningar och är medvetna om sina utvecklingsutmaningar i flerspråkig textproduktion.

Sisältö

Översättningsövningar med huvudvikt i texter från finska till svenska.

Toteutustavat
Kontaktndervisning, hemöversättningar som utförs individuellt och i grupp
Fortlöpande examination och/eller översättningsprov

Esitietovaatimukset
Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2

Arviointi
0-5