P2 Johdatus poliittiseen historiaan, 5 op (TY) - POLT0007

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä historiantutkimuksen ja poliittisen historian lähtökohtiin ja historiaan sekä lähihistorian erityiskysymyksiin. Opiskelija oppii erittelemään historiankirjoituksen tarkoitusperiä ja tutustuu historiantutkimuksen menetelmien historialliseen kehitykseen. Lisäksi hän perehtyy erilaisiin tapoihin analysoida ja tulkita menneisyyttä.

Sisältö

Kurssi käsittelee historiantutkimuksen ja poliittisen historian tutkimuksen eri aihepiirejä ja lähestymistapoja. Lisäksi perehdytään Turun poliittisen historian tutkimuksen tämän hetken painopistealueisiin.

Toteutustapa

Opintojaksossa kaksi erillistä tenttiä. Molemmat tentit pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta saa suoritusmerkinnän opintorekisteriin (tenttiarvosanojen keskiarvo).

Oppimateriaali 1. tenttiin

1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 1-6    
2. Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani (2008): Historian tutkimus ja lähteet. http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/11.%20Historian%20tutkimus%20ja%20l%C3%A4hteet%2C%20Nina%20Hyyti%C3%A4inen%2C%20Juhani%20T%C3%A4htinen.pdf
3. Kalela, Jorma (2010): Historian rakentamisen mieli ja tutkijan valinnat. Teoksessa Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? https://thy.fi/wp-content/uploads/2011/09/HM6-41-60.pdf  
4. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 1-4 ja 6-8

Tenttipäivät 1. tenttiin

Ke 14.9., ke 12.10. tai ke 9.11.2022 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

Juho Wilska

Oppimateriaali 2. tenttiin

1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 7, 9 ja 10
2. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 9-12 ja Conclusion.
3. Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo: (toim., 2016): Historian teoria – lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Luvut 4 ja 7    
4. Karimäki, Jenni (2016): Lectio Praecursoria: Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon – Kansallinen edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108704
5. Laamanen, Ville (2014): Lectio Praecursoria: Suuri levottomuus – Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108568
6. Sihvola, Juha (2003): Historian kansallinen tehtävä ennen ja nyt. https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2019/05/PK-012003.pdf  
7. Tervonen, Miika (2014): Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Teoksessa Markkola, Pirjo et al. (toim.) Kotiseutu ja kansakunta: miten suomalaista historiaa on rakennettu. https://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tervonen_Historiankirjoitus_ja_myytti_SKS.pdf

Tenttipäivät 2. tenttiin

Ke 12.10., ke 9.11. tai ke 7.12.2022 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

Juho Wilska

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru