P2. Proosan kirjoittaminen 6 op (TY) - LUKI1003

Aika ja paikka

Lähiopetus: Oulu
29.-30.11.19 ja 10.-11.1.20 (24 t)
pe klo 17.00-20.15, la klo 10.00-17.00

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos / artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Novellin kirjoittaminen ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Doubtfire, Dianne: Aiotko kirjoittaa romaanin?  mukaillen suom. Liisi Huhtala. Hki : Kirjayhtymä, 1987.
- King, Stephen: Kirjoittamisesta: muistelma leipätyöstä, suomentanut Ilkka Rekiaro; runot suomentanut Riku  Juti. Helsinki: Loisto: 2006.