P3.1 Ideologioiden muotoutuminen, 3 op (TY) - POLT0003

14.11.2022–25.12.2022 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Työelämärelevantit tavoitteet: kurssi kehittää tutkivan työ- ja ajattelutavan sekä tieteellisen tiedontuotannon perustaitoja (mm. erilaisten näkökulmien ja niiden vaikutuksen hahmottaminen); tiedon omaksumisen ja itsenäisen prosessoinnin taidot.

Sisältö

Kurssi perehdyttää erilaisten poliittis-yhteiskunnallisten ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Toteutustapa

Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikoilla 46 - 51 (kolme erillistä tehtävää)

Vastuuhenkilö

Seppo Piiparinen