P3.1 Ideologioiden muotoutuminen, 3 op (TY) - POLT0003

Tavoitteet

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Työelämärelevantit tavoitteet: kurssi kehittää tutkivan työ- ja ajattelutavan sekä tieteellisen tiedontuotannon perustaitoja (mm. erilaisten näkökulmien ja niiden vaikutuksen hahmottaminen); tiedon omaksumisen ja itsenäisen prosessoinnin taidot.

Sisältö

Kurssi perehdyttää erilaisten poliittis-yhteiskunnallisten ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Toteutustapa

Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikoilla 46 - 51 (kolme erillistä tehtävää)

Vastuuhenkilö

Seppo Piiparinen

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru