P4 Poliittiset järjestelmät, 5 op (TY) - VALT1005

08.02.2023–12.04.2023 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja erot.

Sisältö

Poliittisten järjestelmien tutkimuksen perusteet.

Oppimateriaalit

Valitse kolme (3) kirjaa seuraavista:
Crepaz, M.: European Democracies, (9. laitos) (2017)
Mattlin, M., Paltemaa, L. & Vuori, J.: Kiinan poliittinen järjestelmä (2022)
Niemi, M. & Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (toim.): Poliittinen valta Suomessa (2017)
Wasserman, G.: The Basics of American Politics, (15. laitos) (2015)

Tenttipäivät

Ke 8.2., ke 1.3. tai ke 12.4.2023 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

Kimmo Makkonen