P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen, 5 op (TY) - VALT1176

01.03.2023–03.05.2023 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa maailmanpolitiikkaan liittyvän tiedon, kansainvälisten järjestöjen, konfliktien, ulkopolitiikan ja globalisaation merkityksen oppiaineen näkökulmasta. Opiskelija kykenee politiikan kriittiseen arviointiin ja luentaan sekä aineistonhankintaan ja sen kirjalliseen analyysiin.

Sisältö

Perusteet kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja ilmiöistä.

Oppimateriaalit

Pakollinen: Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies, 3p (2006)
Valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista:
Tammikko, T: Vihalla ja voimalla. Poliittinen väkivalta Suomessa (2019)
Edenborg E. & Tornhill S. & Åse C (red.) Feministiska perspektiv på global politik (2021) Hiltunen, A.: Euroopan porteilla. Turvapaikkapolitiikan vaikeat vuodet (2019)
Hudson V.: Foreign policy analysis: classic and contemporary theory (2014)

Tenttipäivät

Ke 1.3., ke 12.4. tai ke 3.5.2023 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

Sakari Nieminen