P5. Tietokirjoittaminen 4 op (TY) - LUKI1007

Aika ja paikka

HUOM. aikataulun ja opettajan muutos!

7.-8.2. ja 13.-14.3.20
pe klo 17.00-20.15, la klo 10.00-17.00

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyöt + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Emilia Karjula - Tiina Mahlamäki (toim.): Kurinalaisuutta ja kuvittelua - Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen. Atena, 2017.
- Johanna Venho: Mitä essee tarkoittaa? Savukeidas, 2012.