P6. Arviointi ja koonti 2 op (TY) - LUKI1110

Aika ja paikka

Uusi aikataulu:
16.-17.10.20
pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.15

Seminaaritapaamiset ryhmittäin:
Ryhmä 1: pe klo 17.00-20.15
Ryhmä 2: la klo 9.00-12.15
Ryhmä 3: la klo 13.00-16.15

Ilmoittautuminen:
Opiskelija osallistuu yhteen seminaaritapaamiseen. Jokaiseen ryhmään otetaan noin 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaari-iltoihin ilmoittautumiset kurssin verkko-oppimisympäristössä kl 2020.

Jokaisella opiskelijalle varataan puoli tuntia aikaa opintojen aikana kokoamansa portfolion esittelyyn. Lisäksi jokainen opiskelija pohtii opiskeluvuottaan, mitä on oppinut, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kirjoittajana sekä kertoo mahdollisista tulevaisuuden tavoitteistaan.

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

Sisältö

Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Opintosuoritukset

Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely. Portfolio ja suullinen esitys.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Kirjallisuus

- Tuominen, Taija: Minusta tulee kirjailija. KSV, 2013.

Huomioitavaa

Arviointi ja koonti -jaksolle voi osallistua vain, jos on suorittanut kaikki muut jaksot. Yhden jakson puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumista.