På väg 1-3 op (OY) - ay901028Y

Verkossa

Tavoitteet

På väg -itseohjautuvalla opintojaksolla opiskelija kertaa keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet ja kertaa perussanastoa. Tavoitteena on saavuttaa riittävä taso, jotta suoriutuu oman tutkinto-ohjelman varsinaisesta toisen kotimaisen kielen kurssista. Oman ryhmän ruotsin kurssin opettaja ohjaa opintoihin.

Asema

Pakollinen opintojakso, jos opiskelija ei läpäise varsinaisen ruotsin kurssiin kuuluvaa lähtötasotestiä.

Vapaaehtoinen mutta suositeltava opintojakso seuraavissa tapauksissa: 1) arvosana A tai B ruotsin yo-kokeessa 2) ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika.

Lähtötasovaatimus

Lukion B-ruotsin oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Ajoitus

Itseohjatun opiskelun voi suorittaa joko ennen tai yhtäaikaisesti varsinaisen tutkinto-ohjelmakohtaisen ruotsin kurssin kanssa.

Sisältö

Yleiskielisiä ja oman alan harjoituksia. Tarkemmat ohjeet ohjaavalta opettajalta.

Toteutustavat

Itseohjattua opiskelua, tarkemmat ohjeet opettajalta.

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Itseohjattu opiskelu suoritetaan joko ennen tai yhtäaikaisesti varsinaisen koulutusohjelma- tai pääainekohtaisen ruotsin kurssin kanssa.

Oppimateriaali

Opettajan ohjeistuksen mukaan.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan itseohjattuna opiskeluna varsinaista kurssia opettavan opettajan kanssa erikseen sovittavan ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Opintojakson suorittaminen edellyttää harjoitustehtävien suorittamista sekä säännöllistä raportointia opintojen edistymisestä. Itseopiskelutehtävät tulee suorittaa loppuun hyvissä ajoin ennen varsinaisen kurssin loppukoetta.

Arviointiasteikko

hyväksytty / hylätty

Lisätiedot

Lisätiedot: Lisätietoja antavat ruotsin kielen yhteysopettajat.