Päihde- ja pelikasvatusta selkokielellä

Pelaaminen ja päihteet mietityttävät myös kehitysvammaisia, erityisesti nuoria. Kehitysvammaisilla on usein erityisiä tuen tarpeita oppimiseen tai hahmottamiseen liittyen, minkä takia nykyinen ehkäisevä päihde- ja pelikasvatus ei myöskään tavoita heitä riittävän hyvin. Kehitysvammaisilla nuorilla on tarve saada harjoitella sekä elämäntaitoja että vastustamistaitoja. Päihde- ja pelihaitoista puhuminen on ollut kehitysvammaisille nuorille ryhmässä sensitiivistä ja hyvinkin kielletyksi koettu puheenaihe. Siksi kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat selkokielistä ja saavutettavaa päihde- ja pelikasvatusta ja heidän kanssaan toimivat ammattilaiset ajantasaista tietoa sekä työkaluja asioiden käsittelyyn. Selkokielinen materiaali voi kehitysvammaisten lisäksi tukea muitakin, joilla on kielellisiä haasteista, kuten maahanmuuttajia.

Aika ja paikka

To 5.11.20 klo 12.00-16.00

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Kehitysvammaisten (erityisesti nuorten) kanssa toimivat ammattilaiset kasvatus- ja opetusalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä muut aiheesta kiinnostuneet, esim. maahanmuuttajien kanssa toimivat ammattilaiset.

Kouluttaja

Projektiasiantuntija Liisa Jokela, Selvis-hanke / Kehitysvammaliitto

Sisältö

  • Ehkäisevän päihdekasvatuksen sisällöt ja tavoite
  • Kehitysvammaisten (nuorten) kokemusmaailma
  • Selkokieli päihdekasvatuksen tukena
  • Päihdekasvatuksen tukiaineistoja
  • Ehkäisevän päihdetyön toimintamalli

Koulutus sisältää luento-osuuden ja pienimuotoisia tehtäviä/harjoituksia sekä keskustelua. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja luennoitsijalle.

Hinta

80 € sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja kahvin

Ilmoittautuminen

15.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Mikäli osallistut koulutukseen omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Kuusamo.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi