Palautumisohjaajakoulutus 10 op

02.11.2023–08.06.2024 Oulu

Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta rasituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä. Kehollisuus luo tietoisuuttamme. Kehon kuuntelu, havaitseminen ja ymmärtäminen johtaa väistämättä itsensä ymmärtämiseen. Ohjaajakoulutuksesta saat käytännönläheisiä työvälineitä työhyvinvointia edistävään toimintaan.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria ja käytäntö pohjautuvat Palautumispiirakka™️:n kuuteen eri sektoriin; uni, ravinto, luonto, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen sekä mielen valmennus, joita tarkastellaan koulutuksessa.

Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen kokonaisuudessaan saat käyttöösi rekisteröidyn Palautumisohjaaja-nimikkeen.

Aika

2.11.2023–8.6.2024

Paikka

Oulu

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, liikunnan parissa työskentelevät, työnohjaajat, palautumisen taitoja tarvitsevat joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen

Hinta

1690 €

Ilmoittautuminen

12.10.23 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

1. jakso 2.–4.11.2023, to klo 10.00–17.00, pe klo 9.00–16 ja la klo 9.00–14.00

2. jakso 15.–17.2.2024, to klo 10.00–17.00, pe klo 9.00–16 ja la klo 9.00–14.00

3. jakso 6.–8.6.2024, to klo 10.00–17.00, pe klo 9.00–16 ja la klo 9.00–14.00 (luontojakso ja valmistuminen)

Lähipäivät järjestetään Oulussa / 3. jakso Oulun seudulla; tarkemmat paikat ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä

Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville, työnohjaajille sekä palautumisen taitoja tarvitsevalle joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen.

Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen kokonaisuudessaan saat käyttöösi rekisteröidyn Palautumisohjaaja-nimikkeen.

Sinulle, joka tarvitset:

 • keinoja purkaa kuormittuneisuutta
 • keinoja jaksamiseen ja työhyvinvointiin
 • keinoja unettomuuden hoitamiseen
 • lisäystä kehon ja mielen tunneyhteyteen
 • lepoa ja rentoutta
 • lisää palautumisen taitoja
 • uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen

Koulutukseen ei suositella osallistumista, jos elämässä on meneillään suuria kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai kriisejä.

Kouluttaja

Ulla Ollikkala

Psykofyysinen fysioterapeutti, Rentoutusterapeutti, CWD-ohjaaja, Verdic Art opettaja, Mind Coach®️ certified trainer- (stressivalmentaja), Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot

Nina Pajanti-Raudus

Psykiatrinen sairaanhoitaja, urheilijoiden psyykkinen valmentaja, Rentoutusterapeutti, MB Life Coach, PH®️ Sointukylpy- ja Sointumatkaohjaaja

Sisältö

Palautumiskoulu pitää sisällään 9 lähiopiskelupäivää, jotka jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen. Kukin kokonaisuus on 3 päivän pituinen. Koulutuspäivien sisältö saattaa vaihdella eri ryhmillä, mutta asiasisältö pysyy kuitenkin samana. Vaihtelut johtuvat ryhmän koosta ja kokemuksellisen oppimisen prosessista.

Saat käyttöösi kolme (3) valmista ohjelmakokonaisuutta. PalautumisohjelmaPRO™️:t ovat aktiivisia liike- ja rentoutusohjelmia, joita voi käyttää kokonaisuuksina tai osina yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Ohjelmat ovat suomalaisen fysioterapeutin Ulla Ollikkalan suunnittelemia ja niiden tavoitteena on fyysinen voimaantuminen ja palautuminen.

Ohjelmien avulla voidaan:

 • Vaikuttaa yli- ja alivireyden tasapainottamiseen
 • Vahvistaa kehotuntoisuutta ja kehotietoisuutta
 • Oppia rauhoittumaan ja rentoutumaan
 • Tunnistaa tunteet kehossa ja mielessä
 • Harmonisoida mieltä
 • Parantaa unen laatua

Rakenne

1. Aktiivinen palautuminen 2.–4.11.2023

Työskentelyn teoreettinen pohja
Autonominen hermosto osa 1
Palautumispiirakka ja sen käyttö
Palautumisen kyselykaavakkeet 1 ja 2
Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia
Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia
PalautumisohjelmaPRO™️ 1. Teema, Pysähtyminen
Välitehtävä

Palautumisohjelman harjoittelu ja opettelu itsenäisesti
PalautumisohjelmaPRO™️1 ohjaaminen ryhmälle (ryhmän minimikoko 2-3 henkilöä); kirjallisuuteen tutustuminen; referaatin aloitus
2. Aktiivinen palautuminen ja rentoutuminen 15.–17.2.2024

Autonominen hermosto osa 2
Polyvagaalinen teoria
Allostaattinen kuorma
Rentoutumisen teoreettinen pohja. Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia
Hengitys ja palautuminen
PalautumisohjelmaPRO™️ 2. Teema Irtipäästäminen
PalautumisohjelmaPRO™️ 3. Teema Laajentuminen
Välitehtävä

Itsenäinen harjoittelu jatkuu
PalautumisohjelmaPRO™️ 2 ja 3 ryhmänohjaus (ryhmän minimikoko 2-3 henkilöä)
Rentoutumisohjelman laatiminen
Kaikki välitehtävät tehty ja palautettu ennen viimeistä jaksoa
3. Luontovaikutteiset menetelmät, hiljaisuuden päivä ja mielen valmennus 6.–8.6.2024

Luonnon hyvinvointivaikutukset
Lähiluonnossa oleminen ja kokeminen
Hiljaisuuden päivä on retriitin kaltainen hiljentyminen
Hiljaisesti luonnossa™️ -ohjelma
MetsänHyssy™ -ohjelma
Mielenvalmennus osana palautumisen oivallusta; ajatus-tunne -toimintamalli
Kirjareferaatin purku
PalautumisohjelmaPRO™️ ohjausnäyttö ja rentoutusohjaus
Valmistuminen Palautumisohjaajaksi

Huom! Hiljaisuuden päivänä edellytetään yöpymistä (sisältää aamu- ja iltaohjelmaa).

Suoritustapa

Palautumisohjaajakoulutuksen keskiössä on kohtaava ja tunteva vuorovaikutus. Koulutus on suurelta osalta kokemuksellista oppimista koulutuspäivien aikana (3×3 päivää) sekä opiskelijan omaehtoista harjoittelua lähijaksojen välissä. Etäjaksot vaativat palautumisohjelmien käytännön harjoitteluun paneutumista. Etäjaksot sisältävät myös jonkin verran kirjallisia tehtäviä.

Hinta

1690 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme varausmaksun.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Viimeinen jakso eli Luontojakso (6.–8.6.2024) pidetään luonnonläheisessä ympäristössä Oulun seudulla. Osallistujat myös yöpyvät kohteessa ja vastaavat majoitus- ja ruokailukuluista itse. Tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin.

Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittaudu

12.10.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita

Palautetta koulutuksesta valmistuneilta palautumisohjaajilta

”Palautumisohjaaja -koulutus antoi hyvät valmiudet tarkastella ihmisen palautumista ja kokonaiskuormitusta ja lisäsi ymmärrystä niin palautumisen kokonaisvaltaisuudesta kuin hermoston toiminnastakin. Teoriatieto taustalla oli tärkeää, mutta parasta koulutuksessa oli kokemuksellisuus ja kehon kautta työskentely sekä kokeneiden kouluttajien johdolla avoimessa ja rennossa ilmapiirissä aiheen ympärille syntyneet keskustelut, joiden avulla oppiminen ja ymmärrys asioista syvenivät.

Koulutuksesta sai hyviä työkaluja palautumisen tukemiseen erilaisiin yhteyksiin niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn.

Palautumisohjelmat, jotka koulutuksen käyneet saavat käyttöönsä, ovat ihania oman kehon äärelle pysäyttäviä liike- ja rentoutusohjelmia, joiden harjoittelu niin koulutuksen aikana kuin sen jälkeenkin on tukenut myös omaa jaksamista ja palautumista. Muutenkin kaikki tehtävät koulutuksen aikana tukivat hyvin oppimista.

Koen saaneeni vahvistusta myös fysioterapeutin ammattiosaamiseeni, sillä ymmärrys kokonaiskuormituksesta ja sen vaikutuksista hermostoon sekä kehotuntoisuuden vahvistuminen ovat oleellisia kaikenlaisissa kuntoutusprosesseissa, jotka toteutuvat aina osana asiakkaan muuta elämää. Lämmin suositus koulutukselle!”

Johanna, 37 v.

”Monipuolinen sisältö sisältäen teoriaa, palautumisohjelmia ja käytännön harjoituksia. Koulutus antoi paljon tutkittuun tietoon pohjautuvaa tietoa, synnytti oivalluksia ja antoi erinomaiset työvälineet palautumisen hallintaan ja ohjaukseen. Opettajat olivat mahtavia persoonia. Lämmin suositus koulutukselle. Sopii mielestäni hyvin myös henkilöille, jotka ovat ainoastaan kiinnostuneet pitämään parempaa huolta omasta palautumisesta. ”🧡

Jenni, 40 v.

”Koulutus antoi paljon enemmän kuin olin etukäteen osannut edes odottaa. Sen lisäksi, että sain valtavan määrän tietoa palautumisen teoriasta, hermoston toiminnasta ja kehon ja mielen yhteydestä, oli koulutus myös matka omaan itseen. Käytännön harjoitteiden kautta teoria muuttui kokemuksiksi ja näin syvensi ymmärrystä.
Kouluttajat olivat paitsi todella asiantuntevia ja ammattitaitoisia, myös täydellä sydämellään mukana aiheessa. He saivat omalla toiminnallaan luotua ryhmään luottamuksellisen ilmapiirin, jossa osallistujien kokemusten ja näkemyksten jakaminen syvensi ymmärrystä entisestään.
Itselleni koulutus oli silmiä avaava kokemus, joka sai ymmärtämään yhä paremmin omaa itseään, ja antoi myös konkreettisia työkaluja omaan arkeen ja jaksamiseen.”

Laura, 43 v.