Palvelujen markkinointi 5 op (LY) - YMAR1103

Aika ja paikka

Ma 4.10., ke 6.10., ma 11.10., ke 13.10., ma 18.10., ke 20.10.21
klo 17.00-19.30

Etäopetus (21 t), Adobe Connect

Kouluttaja

KTM Marko Rintala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää keskeiset palvelujen laatumallit
- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (21 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Tentti ja suoritusohjeet Moodlessa, ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Tenttiaika  
Ilmoitetaan myöhemmim

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
  • Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru