Palvelujen markkinointi 5 op (LY) - YMAR1103

04.10.2021–20.10.2021 Oulu

Aika ja paikka

Ma 4.10., ke 6.10., ma 11.10., ke 13.10., ma 18.10., ke 20.10.21
klo 17.00-19.30

Etäopetus (21 t), Adobe Connect

Kouluttaja

KTM Marko Rintala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
- selittää keskeiset palvelujen laatumallit
- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (21 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Tentti ja suoritusohjeet Moodlessa.

Tenttiaika  
Ma 1.11.21 klo 17.00-20.00, ei edellytä ennakkoilmoittautumista
1. uusinta ma 13.12.21 klo 17.00-20.00, ilmoittautuminen viikko ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta ma 31.1.22 klo 17.00-20.00, ilmoittautuminen viikko ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
  • Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.