Palveluprosessin johtaminen

Haluatko ymmärtää paremmin, miten johtaa palveluprosesseja asiakaslähtöisesti? Koulutus tarjoaa laajan paketin menetelmiä ja työkaluja palveluiden kehittämiseen ja johtamiseen

Aika ja paikka

Ke 27.1.21 klo 9.00-15.30 Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä koulutuksen kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin asiantuntijoille ja johdolle - kaikille, jotka ovat mukana palveluiden kehittämistoiminnassa ja johtamisessa

Kouluttaja

Krista Keränen

Krista on väitellyt tohtoriksi Cambridgen yliopistosta aiheenaan palveluliikennetoiminnan johtaminen, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu. Hän on toiminut Laurea-ammattikorkeakoulussa mm. innovaatio- ja yrittäjyysjohtajana sekä vastannut palveluliikennetoiminnan tutkimuksesta. Lisäksi Kristalla oli oma catering palveluiden yritys lähes 20-vuotta.

Kristalle on kertynyt kokemusta yli 500 koulutuksen/työpajan vetämisestä, joiden aiheita on ollut palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yhteiskehittäminen (co-creation), muotoiluajattelu (design thinking, service design) ja innovaatiot. Nykyisin Krista kouluttaa sekä konsultoi organisaatioita oman yrityksensa Vision Factory Oy:n kautta ja on mukana Laurean innovaatioprojekteissa.

Sisältö

1. Palveluprosessien johtamisen lähtökohdat

  • Palveluprosessien asiakaslähtöinen johtaminen ja yhteiskehittäminen

2. Tuotelähtöinen ajattelu ja palvelulähtöinen ajattelu

  • Goods logic ja service logic -mikä ero, mitä yhteistä

3. Palveluprosessi, palvelupolku ja palvelukohtaaminen

  • Mitä nämä ovat?
  • Sisäinen ja ulkoinen

4. Palveluprosessimallit ja niiden rakentaminen

  • Rakennamme konkreettisesti palveluprosesseja

5. Palveluprosessien ylläpitäminen ja kehittäminen

  • Innovaationäkökulma

6. Mittarit

  • Miten saamme tietoa palveluprosessien toimivuudesta ja tuottavuudesta

 

Koulutus sisältää paljon käytännön case-esimerkkejä. Koulutus on interaktiivinen ja sisältää osallistavia menetelmiä. Osallistujat saavat itselleen koulutusmateriaalit sekä kaikki koulutuksessa käytetyt kanvaspohjat.

Hinta

240 €

Ilmoittautuminen

8.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.