Parisuhdevarallisuus- ja jäämistöoikeutta KKO:n ja KHO:n käytännön valossa

Parisuhteen päättyessä kuolemaan tai eroon omaisuus joudutaan osittamaan tai erottelemaan. Perintökaaren 3 luvun tilanteessa perustoimitukset avioliitoissa korvaa pesänjako. Uusimpana lainsäädännön osana on avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta vuonna 2011 annettu laki.

Pitkään voimassa olleet avioliittolaki ja perintökaari etsivät edelleen tulkintojaan. Muun lainsäädännön ja varallisuusrakenteiden muutokset tuottavat uusia kysymyksiä niin perhevarallisuusoikeuden ydinalueilla kuin kuolinpesän hallinnossa ja jaossakin. Verotus on sivuuttamaton osa kokonaisuutta.

Aika ja paikka

Ti 22.3.2022 klo 9.00–16.00

  • Koulutuspäivän viimeinen tunti (klo 15–16) varataan osallistujien esittämille kysymyksille.

Koulutukseen voi osallistua

  • paikan päällä Oulussa (mikäli lähitoteutus mahdollista koronatilanne huomioiden)
  • etänä omalta laitteelta

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu näiden varallisuuskysymysten kanssa työskenteleville lakimiehille ja siinä tarjotaan valmiuksia sekä toimien järkevään suunnitteluun että niiden jälkikäteisarviointiin eri näkökulmista.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Sisältö

Koulutuspäivän aikana perhevarallisuusproblematiikkaa tarkastellaan KKO:n ja KHO:n ratkaisujen tarjoaman ja jatkuvasti täydentyvän käytännön lähtökohdista.

  • Osituksen ja omaisuuden erottelu erityyppisissä tilanteissa
  • Sovittelu
  • Ositus, erottelu ja verotus
  • Pesänjaon erityisluonne
  • Testamentti ja sen rajat
  • Elinaikaistoimien kuolinpesäarviointi
  • Lesken aseman eri näkökulmat

Hinta

170 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

3.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru