Pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen 5 op (Oph)

Koulutusosiot ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen 2020-2021 hanketta. Hankkeen tarkoituksena on lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen. Samalla selkiytetään osallistujien ammatillista roolia osana varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.

Aika ja paikka

Hankkeen kesto 05/2020-10/2021

Ylivieska, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat

Kouluttaja

Pääkouluttaja LTO, KT Piia Roos

Lisäksi työpajoissa toimii kouluttajina muita asiantuntijoita.

Sisältö

Koulutuskokonaisuuksien rakenne ja sisällöt:

1. osio: Pedagogiikka varhaiskasvattajan arjessa 1,5 op

Tarkoituksena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä varhaiskasvatuksen arvopohjasta pedagogiikan perustana sekä Varhaiskasvatussuunnitelman pedagogisista painopisteistä.

2. osio: Lapsen vasu ja ryhmävasu pedagogiikkaa vahvistavina asiakirjoina 1 op

Tarkoituksena on selkiyttää lapsen vasun laatimisen prosessia ja ottaa haltuun ryhmävasun käyttöä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineenä.

3. osio: Lastenhoitajan rooli ja vastuut työtiimissä 1 op

Tarkoituksena on lastenhoitajien osalta selkiyttää eri ammattiryhmien välistä vastuun jakautumista sekä tiimitason työnjakoa. Osio 3 on vaihtoehtoinen osion 4 kanssa.

4. osio: Taideaineiden työpajat 1 op

Tarkoituksena on laajentaa osallistujien opetus- ja kasvatusmenetelmäosaamista. Osio sisältää muun muassa kirjallisuuteen, musiikkiin, satuihin, kädentaitoihin ja kuvalliseen ilmaisuun liittyvää työpajamuotoista työskentelyä.

5. osio: Minä varhaiskasvattajana 1 op

Tarkoituksena on keskittyä pohtimaan omia vahviiksia ja kehittymistarpeita. Huomio kohdennetaan sekä omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa että omaan osuuteen tiimin toimivuuden kannalta. Samalla konkretisoidaan osallistujien henkilökohtaista ammatillista osaamista.

 

Lisätietoa: Koulutuspäällikkö/-suunnittelija Minna Saharinen, p. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Huomioitavaa

Koulutuksiin on rajoitettu osallistujamäärä; koulutukset ovat tällä hetkellä täynnä. Tiedustelut vapautuvista paikoista: kesayo@ylivieska.fi

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista (esim. matkat, ruokailut) osallistujat vastaavat itse.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru