Pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen 5 op (Syksy 2021)

04.09.2021–27.11.2021 Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Kulttuurikeskus Akustiikka os. Koulukatu 2.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat

Kouluttaja

Pääkouluttaja LTO, KT Piia Roos

Lisäksi työpajoissa toimii kouluttajina muita asiantuntijoita.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen ja ammatillisen roolin vahvistaminen.

Sisältö

Kokonaisuudessa vahvistetaan ymmärrystä pedagogisen toiminnan laadukkuuden edellytyksistä. Tietopuolisen osaamisen ohella keskitytään painotetusti ammatilliseen reflektioon.

Koulutus koostuu viidestä kontaktipäivästä, joista kaksi (6 t) on kaikille yhteisiä ja kolme koulutuspäivää toteutetaan siten, että perhepäivähoitajille ja lastenhoitajille on omat tilaisuudet (3 t). Kontaktipäivien välissä osallistuja työstävät ammatillisen kasvunsa ja pedagogisten toimintatapojen kehittämistä tukevia tehtäviä.

Koulutuskokonaisuuksien rakenne ja sisällöt:

1. osio: Pedagogiikka varhaiskasvattajan arjessa 1,5 op (yhteinen kaikille)

Ajankohta la 4.9.2021 klo 9.00-15.00

Tarkoituksena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä varhaiskasvatuksen arvopohjasta pedagogiikan perustana sekä Varhaiskasvatussuunnitelman pedagogisista painopisteistä.

2. osio: Lapsen vasu ja ryhmävasu pedagogiikkaa vahvistavina asiakirjoina 1 op (yhteinen kaikille)

Ajankohta ke 22.9.2021, ryhmä 1: klo 13.00-16.00 ja ryhmä 2: klo 17.00-20.00

Tarkoituksena on selkiyttää lapsen vasun laatimisen prosessia ja ottaa haltuun ryhmävasun käyttöä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin välineenä.

3. osio: Lastenhoitajan rooli ja vastuut työtiimissä 1 op (vain lastenhoitajat)

Ajankohta to 14.10.202, ryhmä 1: klo 13.00-16.00 ja ryhmä 2: klo 17.00-20.00

Tarkoituksena on lastenhoitajien osalta selkiyttää eri ammattiryhmien välistä vastuun jakautumista sekä tiimitason työnjakoa. Osio 3 on vaihtoehtoinen osion 4 kanssa.

4. osio: Taideaineiden työpajat 1 op (lastenhoitajille 1 x3 h ja perhepäivähoitajille 2x 3 h)

Ajankohdat teemojen 3 ja 5 väliin sijoittuvilla viikoilla (viikot 42, 44,45 ja 46) Huom! Näihin ilmoittautuminen myöhemmin erillisen ohjeen mukaan

Tarkoituksena on laajentaa osallistujien opetus- ja kasvatusmenetelmäosaamista. Osio sisältää muun muassa kirjallisuuteen, musiikkiin, satuihin, kädentaitoihin ja kuvalliseen ilmaisuun liittyvää työpajamuotoista työskentelyä.

5. osio: Minä varhaiskasvattajana 1 op (yhteinen kaikille)

Ajankohta la 27.11.2021 klo 9.00-15.00

Tarkoituksena on keskittyä pohtimaan omia vahviiksia ja kehittymistarpeita. Huomio kohdennetaan sekä omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa että omaan osuuteen tiimin toimivuuden kannalta. Samalla konkretisoidaan osallistujien henkilökohtaista ammatillista osaamista.

 

Lisätietoa: Koulutuspäällikkö/-suunnittelija Minna Saharinen, p. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaaja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista (esim. matkat ja ruokailut) osallistujat vastaavat itse.

Ilmoittaudu

23.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon