Perheasioiden sovittelijan perusopinnot

Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu (avioliittolaki 411/1987), jonka saatavuus kunnissa vaihtelee. Perusopintojen tavoitteena on edistää palvelun käyttöönottoa kunnissa ja kouluttaa osaajia, jotka kykenevät toimimaan perheasioiden sovittelijoina laissa määritetyssä tarkoituksessa.

Perheasioiden sovittelu on kustannuksia säästävää ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä. Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa.

Aika ja paikka

10.6.19.11.2021 (yhteensä 8 koulutuspäivää)

Koulutuksen aikataulu on muuttunut!

Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Perheasioiden sovittelijoina toimivat ja sovittelijoiksi tähtäävät sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, psykologit, perheterapeutit, perheneuvojat, lastenvalvojat.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää vähintään 2 vuoden työkokemusta sosiaalialalla, perheiden parissa. Lisäksi hakijan tulee täyttää avioliittolain 5 luvun 23 pykälässä mainitut perheasioiden sovittelijan kelpoisuusvaatimukset.

Kouluttaja

Perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja, TT Jari Kekäle

Sovittelukouluttaja, tutkija, FT Vaula Haavisto

Sisältö

1. osio: to 10.6.21 klo 9.0016.00
2. osio: tope 26.27.8.21 klo 9.0016.00
3. osio: tope 7.8.10.21 klo 9.0016.00
4. osio: kepe 17.19.11.21 klo 9.0016.00

Aikataulu on muuttunut koronatilanteen vuoksi.

Koulutus korostaa sovittelun prosessiluonnetta ja etenee sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta. Lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien kannalta merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely. Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti.

Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita.

Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.


Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

1150 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

19.5.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto tai sähköpostitse eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi)

Hakemuksesta tulee ilmetä:

  • Nimi, sähköposti ja organisaatio
  • Millaisista tehtävistä vähintään kahden vuoden työkokemuksesi sosiaalialalla perheiden parissa koostuu?
  • Millaista kokemusta sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
  • Millaisia suunnitelmia kunnassasi / organisaatiossasi on perheasioiden sovittelun järjestämisestä / kehittämisestä?
  • Miksi hakeudut koulutukseen, ts. miten ja millaisissa tehtävissä aiot hyödyntää koulutuksessa saamaasi osaamista? Millaisia suunnitelmia ja mahdollisuuksia sinulla on työskennellä avioliittolain määrittelemänä perheasioiden sovittelijana kunnassa tai muussa organisaatiossa?

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä (maks. 24 osallistujaa) ja paikat täytetään soveltuvuuden perusteella. Jos koulutukseen on soveltuvia hakijoita enemmän kuin 24, tehdään valinta ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.

Perheasioiden sovittelu

Jotta lapset selviäisivät erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lasten asiat saadaan sovittua rakentavasti vanhempien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Sovittelijat tarjoavat tukeaan ja apuaan vanhempien välisen keskustelun edistämiseksi. Näin lasten suhteet molempiin vanhempiin säilyvät ja perheenjäsenten arki sujuu erosta huolimatta.

Sovittelussa keskustellaan kaikista kysymyksistä, joita lasten asioiden järjestämiseen liittyy, ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen.

Perheasioiden sovittelu on asiakkaalle maksutonta. Perheasioiden sovittelijan on pidettävä salassa sovittelussa samaansa tiedot eikä hän voi oma-aloitteisesti hankkia perhettä koskevia tietoja muilta viranomaisilta.

Perheasioiden sovittelun järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnat voivat tuottaa palvelun itse tai ostaa sen taholta, jolla on aluehallintoviraston myöntämä lupa perheasioiden sovitteluun. Aluehallintovirasto voi myöntää sovitteluluvan hakijalle, joka täyttää avioliittolaissa määritellyt kriteerit.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru