Perheasioiden sovittelijan perusopinnot 2020-2021 (Kuusamo)

Aika ja paikka

17.9.202022.1.2021 (yhteensä 8 koulutuspäivää)
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Koulutuspäivien klo-aikoihin on tullut muutoksia lentoaikataulumuutosten johdosta, alla päivitetty aikataulu (koulutuspäivät ovat aiemmin ilmoitetut):

1. osio: tope 17.18.9.20, to klo 9.00-16.00 ja pe klo 8.30-15.30
2. osio: tope 15.16.10.20, to klo 9.00-16.00 ja pe klo 8.30-15.30
3. osio: tope 26.27.11.20, klo 9.00-16.00 molempina päivinä
4. osio: tope 21.-22.1.21, klo 9.00-16.00 molempina päivinä

Kohderyhmä

Perheasioiden sovittelijoina toimivat ja sovittelijoiksi tähtäävät sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, psykologit, perheterapeutit, perheneuvojat, lastenvalvojat.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää vähintään 2 vuoden työkokemusta sosiaalialalla, perheiden parissa. Lisäksi hakijan tulee täyttää avioliittolain 5 luvun 23 pykälässä mainitut perheasioiden sovittelijan kelpoisuusvaatimukset.

Kouluttaja

Perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja, TT Jari Kekäle
Sovittelukouluttaja, tutkija, FT Vaula Haavisto

Tavoitteet

Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu (avioliittolaki 411/1987), jonka saatavuus kunnissa vaihtelee. Perusopintojen tavoitteena on edistää palvelun käyttöönottoa kunnissa ja kouluttaa osaajia, jotka kykenevät toimimaan perheasioiden sovittelijoina laissa määritetyssä tarkoituksessa.

Perheasioiden sovittelu on kustannuksia säästävää ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä. Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa.

Sisältö

Koulutus korostaa sovittelun prosessiluonnetta ja etenee sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta. Lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien kannalta merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely. Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti.

Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita.

Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.

Hinta

1150 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

3.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Huom! Täytä lisäksi myös erillinen soveltuvuutta koskeva hakulomake tästä linkistä.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä; paikat täytetään soveltuvuuden perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
puh. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi