Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op(TY)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Kevät 2019

Ylivieska  Paikka ilmoitetaan kurssivahvistuksessa.

Psykonet-luennot ( 16 tuntia) tallenteina. Katsotaan itsenäisesti kotikoneella.

Opintoryhmätyöskentely:
Opintoryhmä kokoontuu 5 kertaa. Ryhmässä työstetään  oppimateriaalia yhdessä tutorin kanssa.
Viikko 10 Opintopiiri
Viikko 12 opintopiiri
Viikko 14 opintopiiri
Viikko 16 opintopiiri
Viikko 17 opintopiiri
Tentti Moodlessa kotitenttinä.
Kaikki oppimateriaali tulee Turun yliopiston suunnittelija Mikko Yliseltä.

Tavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

 

Sisältö

 

Tehtävät luennoista ja kirjasta, tai vaihtoehtoisesti tentti sähköisessä tenttipalvelussa.

Kirjallisuus:

Haslam, Nick (2007). Introduction to personality and intelligence.