Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op(TY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Kevät 2019

Ylivieska  Paikka ilmoitetaan kurssivahvistuksessa.

Psykonet-luennot ( 16 tuntia) tallenteina. Katsotaan itsenäisesti kotikoneella.

Opintoryhmätyöskentely:
Opintoryhmä kokoontuu 5 kertaa. Ryhmässä työstetään  oppimateriaalia yhdessä tutorin kanssa.
Viikko 10 Opintopiiri
Viikko 12 opintopiiri
Viikko 14 opintopiiri
Viikko 16 opintopiiri
Viikko 17 opintopiiri
Tentti Moodlessa kotitenttinä.
Kaikki oppimateriaali tulee Turun yliopiston suunnittelija Mikko Yliseltä.

Tavoitteet

Opiskelija hankkii perusymmärryksen modernien persoonallisuusteorioiden keskeisistä tutkimuskysymyksistä, käsitteistä ja tutkimustuloksista.

 

Sisältö

 

Tehtävät luennoista ja kirjasta, tai vaihtoehtoisesti tentti sähköisessä tenttipalvelussa.

Kirjallisuus:

Haslam, Nick (2007). Introduction to personality and intelligence.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru