Perunkirjoituksen ajankohtaispäivä

21.03.2024 Verkossa

Arkiseen perunkirjoitukseen kytkeytyy paljon oikeusvaikutuksia mutta niin ikään problematiikkaa sekä osakkaiden, velkojien että verottajankin näkökulmasta. Asiallisesti toimitettu perunkirjoitus ja hyvä perukirja ulottavat vaikutuksensa myös tulevaisuuteen etenkin leskipesissä, ja vaillinainen perukirja vastaavasti tuottaa hankaluuksia myöhemmissä toimituksissa. Perunkirjoituksen yhteydessä hoidetaan myös erilaisia tiedoksiantoja ja ilmoituksia, joiden muotomääräyksistä ja merkityksestä valitettavan usein syntyy myöhemmin riitaisuuksia. Samaten viime aikoina yleistyneitä sähköisiä perunkirjoituspalveluita on aiheellista tarkastella perintökaaren näkökulmasta: tiettyjä lain perusvaatimuksia on niissäkin noudatettava.

Aika

To 21.3.24

Paikka

Webinaari

Kenelle

Lakimiehet, muut perunkirjoitusasioiden kanssa tekemisiin joutuvat yritykset ja yhteisöt

Hinta

180 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

To 21.3.2024 klo 9.00–16.00 etänä Zoomissa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lakimiehille, oikeusavustajille, asianajajille, edunvalvojille, digi- ja väestötieto- ja verohallinnon sekä pankkien varainhoidon henkilöstölle ja muille perunkirjoitusasioiden kanssa tekemisiin joutuville yrityksille ja yhteisöille.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on ohjata osallistujia perunkirjoituksissa ilmenevien erilaisten ongelmien entistä parempaan hallitsemiseen ja antaa valmiudet laatia sellaisia perukirjoja, jotka perintöverotuksen lisäksi mahdollisimman hyvin palvelevat myös kuolinpesähallinnon ja tulevan perinnönjaon tarpeita.

Sisältö

 • Perunkirjotuksen ydintehtävät ja intresentit: osakkaat, velkojat ja verottaja
 • Toimittamisvelvollisuus: kutsuttavat, kutsut ja kutsumattomat; tuntemattomat osakkaat; laillinen edustus
 • Kuka hoitaa kun kukaan ei hoida?
 • Pesän ilmoittaja ja ilmoittajan vastuut; uskotun miehen rooli ja selvitysvelvollisuuden ulottuvuus
 • Sähköisen perunkirjoituksen erityiskysymykset
 • Leskipesien erityisongelmat
 • Velat
 • Varojen arvostus ja perintöverotus – mikä on edullista ja mikä ei?
 • Vaatimukset, tiedoksisaannit ja ilmoitukset perunkirjoituksessa¨
 • Osakasluettelon vahvistamisesta
 • Täydennysperunkirjoituksen tarpeesta ja merkityksestä

Hinta

180 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (29.2.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.