Peruskoulun matematiikan kertauskurssi

Aika ja paikka

Ma–pe 3.–7.8.2020 klo 9.00–12.15

Kurssi toteutetaan etäopetuksena, kurssille osallistutaan kotona omalta tietokoneelta käsin.

Kohderyhmä

Opiskelijat, jotka aloittavat lukion tai ammattikoulun, tai haluavat muutoin kerrata peruskoulun matematiikan oppimäärää

Kouluttaja

FM Piia Haapsaari

Sisältö

Kurssi painottuu laskutaitojen ja matemaattisen ymmärryksen vahvistamiseen. Kurssi antaa hyvän pohjan sekä lukion että ammattikoulun opintojen aloittamiseen. Kurssi on eloisan monipuolinen.

Kurssilla

  • perehdytään murtolukujen laskutoimituksiin, prosenttilaskentaan käytännön elämän tehtävien kautta ja erilaisiin funktio kuvaajiin
  • ratkotaan visaisia yhtälöitä
  • tutkaillaan geometriaa mm. mittaamalla
  • kurkistetaan lukujonoihin.

Ota kurssille mukaan funktiolaskin ja muistiinpanovälineet.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Huomioitavaa

Kesäyliopisto palvelee abi-, lukiolais- ja peruskoulun kertaaviin kursseihin liittyen seuraavasti:

  • 24.6. saakka koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
  • 25.6.–10.7. kesäyliopiston toimisto / Sirpa Vesala, puh. 044 465 2206, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi
  • 16.–24.7. koulutussuunnittelija Merja Kuure, puh. 044 465 2203, merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
  • 27.7. alkaen kesäyliopiston toimisto / Anu Riihelä, puh. 044 465 2205, kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
  • 3.8. alkaen koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Varmimmin tavoitat meidät kesäaikaan klo 9.00–15.00 välillä.

Hinta

70 € sisältäen opettajan laatiman oppimateriaalin

Ilmoittautuminen

16.6. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opettaja esittäytyy

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on valinnut vuoden 2020 matemaattisten aineiden opettajaksi Piia Haapsaaren Muhoksen lukiosta.

Haapsaari oli ennen lukion virkaansa yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana 10 vuotta. Jo silloin hän organisoi työnsä ohella tiede- ja matematiikkakerhoja yläkoululaisille sekä matematiikkapysäkkiä tukea tarvitseville oppilaille. Piia Haapsaari on ollut lukion opettajana nyt kaksi vuotta ja on koko ajan aktiivisesti innostanut opiskelijoita matematiikan opiskeluun.

– Matematiikan ympärille on syntynyt mukava innostunut ”pöhinä”, mitä me muut olemme ihmetelleet ja ihailleet. Maaseutukunnan koulussa kun ryhmissä on monenlaista lähtötasoa osaamisessa, ts. monelle opiskelijalle matematiikka on haaste. Tällainen opettaja onkin aikamoinen aarre opiskelijoille! kertoo Muhoksen lukion rehtori Minna Kemppainen.

Haapsaari ohjaa viikoittain koulussaan laskupajoja oppituntien jälkeen. Laskupaja on vaikuttanut positiivisesti matematiikan oppimiseen ja pajassa käy runsaasti opiskelijoita. Laskupajojen lisäksi Haapsaari on järjestänyt matikkamaratoneja ja -puolimaratoneja, joissa lasketaan niin monta sekuntia kuin juoksuissa on metrejä. Lisäksi Haapsaari puhuu aktiivisesti matematiikan opiskelun tärkeydestä ja pyrkii saamaan opiskelijoita aidosti kiinnostumaan matematiikasta.

– Piia Haapsaari on esimerkillinen, aktiivinen matematiikan opettaja, joka pyrkii omalla toiminnallaan edistämään matematiikan osaamista ja tuomaan paikallisella tasolla esiin sen merkityksellisyyttä yhteiskunnassamme. Haluamme MAOLissa palkita hänet työstään, sanoo MAOL ry:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori.