Pieni ihminen tavattavissa 20 op – Rakentava vuorovaikutus & myötäelämisen taito kasvattajan arjessa

08.12.2023–04.05.2024 Oulu

Teetkö työtä tai vietätkö muuten päiväsi lasten parissa? Haluatko löytää vaihtoehtoja perinteisiin kasvatusmenetelmiin, kuten uhkailu, rangaistus, palkitseminen, jäähy tai anteeksipyyntöön pakottaminen? Ovatko ne sinulle arveluttavia tai jopa vastenmielisiä? Onko sinulle tärkeää kohdata ja kasvattaa pieniä ihmisiä empaattisesti sekä heidän ihmisarvoaan ja integriteettiä kunnioittaen? Koetko että välillä tämä on hyvinkin haasteellista? Loppuvatko keinot, sekä usko ja toivo (ja melkein rakkauskin…) välillä?

Janoatko lisää tietoa, keinoja ja vertaistukea voidaksesi kohdata pieniä ihmisiä yhä syvemmin omien arvojesi mukaisesti? Tule mukaan inspiroivaan 10 päivän koulutukseen. Perehdymme eri teorioihin ihmisen kehityksestä ja sosiaalisuudesta. Harjoittelemme uusia keinoja kohtaamiseen ja tutkimme myös omia tarpeitamme. Saat lisää tietoa, vahvistusta, keinoja ja tukea pienen ihmisen - ja itsesi - rakentavaan kohtaamiseen ja kasvattamiseen.

Tässä koulutuksessa on sekä teoriaa, konkretiaa että lupa pysähtyä syvienkin inhimillisten ja henkilökohtaisten kysymysten ääreen. Tilaa sinulle. Kasvattajana ja ihmisenä.

Aika

8.12.23–4.5.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Kaikki lasten parissa toimivat

Ilmoittautuminen

17.11.23 mennessä

Hinta

1500 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Osio 1: Pe–la 8.–9.12.23
Osio 2: Pe–la 19.–20.1.24
Osio 3: Pe–la 16.–7.2.24
Osio 4: Pe–la 29.–30.3.24
Osio 5: Pe–la 3.–4.5.24

Perjantaisin klo 10–18 ja lauantaisin klo 9–17

Lauantait alkavat tunnin mittaisella empatiakävelyllä. Päiviin sisältyy tunnin mittainen lounastauko sekä kahvitaukoja.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille lasten kanssa toimiville, esim. varhaiskasvatuksen ammattilaiset, perhe- ja sosiaalityöntekijät, opettajat, koulunkäynninohjaajat, nuorisotyöntekijät, kuraattorit, toimintaterapeuti sekä vanhemmat, isovanhemmat ja bonusaikuiset.

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii Sara Hellsten. Mukana voi olla myös koulutusassistentteja eri teemoihin liittyen.

Sara on kehityspsykologian maisteri, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO), perhe- ja vanhemmuusvalmentaja ja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajien (LTTO) kouluttaja.

Palautteita Saran koulutuksissa olleilta:

”Mahtava, lämmin ja elämyksellinen ohjaaja”

”Kiitos läsnäolostasi, aitoudestasi. Olosi kolahti, koska siinä ei ollut "yli-makeutta" vaan myös elämän säröä ja haastoit myös meitä rohkeasti. Rohkeutta, mutta silti niin avoinna olemista... saliit sen myös meille.”

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija on:

 • ymmärtänyt ja sisäistänyt kiintymysteoriasta, motivaatiopsykologiasta ja sosiaalisesta neurotieteestä tärkeitä elementtejä empaattiseen ja lämpimään pienten ihmisten kohtaamiseen ja kasvatukseen. Hänellä on myös ymmärrystä niiden elementtien merkityksestä sosioemotionaalisten taitojen kehityksen tukemiseen.
 • oppinut käytännön työkaluja toteuttaa näitä käytännön tasolla:
  • Opiskelija on taitavampi luomaan tukiverkostoja ja tilaa omille tarpeilleen, ja hänellä on ymmärrystä siitä, miten tämä on oleellista oman jaksamisen kannalta
  • Opiskelijalla on valmiudet parantaa omaa elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan työssään / arjessaan enemmän tarpeita tyydyttäväksi ja siten kestävämmäksi
  • opiskelija osaa erottaa tulkinnat ja leimat havainnoista
  • opiskelija ymmärtää, tunnistaa ja sanoittaa omia ja toisten tunteita ja tarpeita käytöksen taustalla
  • opiskelijalla on isompi kyky säilyttää yhteys itseen ja omiin tunteisiin ja tarpeisiin myös kiireen ja paineiden keskellä ja hän osaa ilmaista itseään rakentavasti ja tarvittaessa myös voimallisesti
  • opiskelijalla on kykyä nähdä, keksiä ja luoda uusia strategioita (myös ”laatikon ulkopuolella”) ja hän osaa esittää selkeitä ja konkreettisia pyyntöjä tarpeiden tyydyttämiseen
  • opiskelijalla on kykyä tunnistaa ja kohdata kunnioittavasti muiden rajoja, sekä ilmaista omia rajojaan itsekunnioituksella ja yhteyttä vaalien
  • opiskelijalla on isompi (sieto)kyky kohdata haasteellisia tilanteita ja tunteita (viha, pelko, häpeä, syyllisyys) empaattisesti ja rakentavasti
  • Opiskelijalla on kasvanut luottamus ja kyky nähdä ristiriitoja kasvun ja yhteyden syventymisen mahdollisuuksina ja hän on oppinut keinoja selvittää ja sovitella ristiriitoja väkivallattomasti ja rakentavasti.
  • Opiskelijalla on valmiudet johdattaa itseä ja toisia korjaamaan virheitään ja mokiaan rakentavan ja eheyttävän suremisprosessin kautta (”uudenlainen anteeksipyyntö”)

Pienten ihmisten kohtaaminen isossa ja nopeassa maailmassa on haasteellista ja muutostyö voi olla uuvuttavaa, vaikka se usein onkin palkitsevaa. Jotta jaksaisimme kasvattajana olla muille turvallisesti ja rakentavasti läsnä, tarvitsemme myös tukea ja kohtaamista ja läsnäoloa itsellemme. Saattaa myös olla tarpeen tiedostaa ja eheyttää omia kasvatushaavojemme. Koulutuksessa on siksi oman tarvekatsastuksen lisäksi joka kerralla aikaa itse-empatialle ja empaattisesti kuulluksi tulemiselle ja omien tilanteiden ymmärryksen syventämiselle. Vertaistuki on tärkeä osa oppimismatkaa.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan mm seuraaviin aiheisiin:

 • Kiintymysteoria: turvallisten sisäisten ihmissuhdemallien kehitys ja tukeminen
 • Sosioemotionaalinen pätevyys: määritelmä ja kehityksen tukeminen kasvattajan näkökulmasta
 • Sosiaalinen neurotiede: ihmisten välisiin ilmiöihin liittyvät neurobiologiset prosessit
 • Motivaatiopsykologia: sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Empatia ja empaattinen kohtaaminen: sekä itsen että toisen
 • Rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication): vuorovaikutusprosessi, joka antaa keinoja toteuttaa syviä arvoja, kuten samanarvoisuus, turva, kunnioitus, rehellisyys, ymmärrys ja yhteisöllisyys, käytännön tasolla arjessa

Hinta

1500 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi.

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus laskutetaan viidessä erässä. Hinta sisältää koulutuksen ja kouluttajan materiaalin.

Ilmoittaudu

17.11.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.