Pitkän matematiikan ensimmäisen vuoden tukikurssi (20 t)

Onnistu ylioppilaskirjoituksissa, tule vahvistamaan osaamistasi kesäyliopistoon!

Aika ja paikka

Torstaisin 15.10.–17.12.2020 (ei 22.10.) klo 16.15–18.15

Kurssi toteutetaan etäopetuksena, kurssille osallistutaan kotona omalta tietokoneelta käsin.

Kohderyhmä

Lukion ensimmäisen vuoden pitkän matematiikan opiskelijat tai opiskelijat, jotka haluavat kerrata ensimmäisiä pitkän matematiikan kursseja

Kouluttaja

LuK Jari Friman

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan peruskoulussa opittuja taitoja sekä perehdytään MAY1 sekä MAA2 kursseihin. Lisäksi harjoitellaan sähköisten työkalujen käyttöä. Kurssin sisällöt tehdään opiskelijoiden toiveiden mukaisiksi ja opetus pyritään järjestemään tukiopetuksen tyylisesti.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-verkkoympäristössä.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2202

Hinta

70 € sisältäen opettajan laatiman oppimateriaalin

Ilmoittautuminen

7.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Kurssi toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opiskelijapalautteita

Palautteita edellisiltä Jarin pitämiltä kursseilta:

Valmiit muistiinpanot kirjoista oli todella suuri apu.

Opin miten valmistautua ja miten vastata yo-kokeessa

Teorian opetus oli hyvää. Opin uusia asioita ja sain hyviä vinkkejä tulevaan yo-kokeeseen.

Uskon pärjääväni paremmin yo-kokeessa kurssin ansiosta.