Pohjois-Suomen vanhusneuvostopäivä

14–vuotisseminaarin Teemana Ikääntyminen ja kulttuuri

Aika ja paikka

Syksy 2020, aika tarkentuu myöhemmin

Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Vanhusneuvostojen jäsenet, ikäihmisten hoidosta ja palveluista vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt, yksityiset palveluiden tuottajat ja eläkeläisjärjestöt

Sisältö

Alustava ohjelma

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Tervetuloa ikääntymisen ja kulttuurin välisen yhteyden tarkasteluun
Päivän puheenjohtaja, professori emeritus Simo Koskinen, Lapin yliopisto

9.45 Kulttuurigerontologia – ikääntymisen ja kulttuurin yhteyden tutkimus
Dosentti Sinikka Vakimo, Itä-Suomen yliopisto

10.45 Tauko

11.00 Kulttuuri vanhusneuvostossa
Vanhusneuvostopuheenvuoro

11.30 Lounas

12.30 Väliohjelma

12.40 Kulttuurinen vanhustyö
Kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, Jyväskylän kaupunki

13.20 Kahvi

13.50 Ikääntyvien kirjallisuusseminaari Ikisemma esittäytyy
Dosentti Kari Sallamaa

14.30 Kulttuurisen vanhustyön käytäntö

15.20 Yhteenveto ja loppukeskustelu

16.00 Päivä päättyy

 

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

100 € sisältäen lounaan ja ohjelmaan merkityt kahvit; laskutetaan päivän jälkeen

Ilmoittautuminen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta tai puhelimitse 044 465 2205, 044 465 2206 tai sähköpostilla kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Puheenjohtaja

Päivän puheenjohtaja, sosiaaligerontologian professori emeritus Simo Koskinen Lapin yliopistosta