P1 Johdatus politiikan tutkimukseen, 5 op (TY) - POLT0005

09.11.2022–11.01.2023 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Tavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan peruskäsitteitä ja -teorioita, hahmottaa alojen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin ja tuntee keskeisten tutkimussuuntausten perusteemat. Opiskelija kykenee arvioimaan politiikkaa kriittisesti ja analyyttisesti sekä tiivistämään kompleksisia asioita ja hahmottamaan oleellisuuksia.

Sisältö

Kurssi esittelee valtio-opin ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen peruskäsitteitä ja -teorioita, tutkimusotteita ja -suuntauksia, oppihistoriaa sekä suhteita lähitieteisiin.

Oppimateriaali

Heywood, A.: Politics, 5th Edition (2019)
Hastedt, G. & Felice, W.: Introduction to International Politics. Global Challenges and Policy Responses (2019)

Tenttipäivät

Ke 9.11., ke 7.12.2022 tai ke 11.1.2023 klo 17.00-20.00, suoritetaan salitenttinä kullakin paikkakunnalla

Kirjatentin vastuuhenkilö

Kimmo Makkonen