Portugalin alkeiskurssi 1 op

10.01.2023–21.03.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Tiistaisin 10.1.–21.3.2023 klo 17.00–18.30 ( 20 t, ei opetusta viikolla 10) verkossa, laajuus 1 op

Koulutus toteutetaan Zoomissa. Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin (headset) sekä web-kameran. Tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita portugalin kielestä, myös niille, jotka ovat oppineet kieltä käytännössä ja haluavat siihen tarkkuutta. Kurssi alkaa kielen alkeista, mutta sopii myös alkeiden kertailuun, koska oppikirjassa on laaja sekä sanasto että kielioppi ja paljon harjoituksia. Kurssilla käydään myös läpi sekä portugalin että brasilianportugalin eroja kielen eri tasoilla.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa ja muistaa perussanastoa, tulkitsee niitä kielenkäytön tilanteissa, ymmärtää päivittäisiä fraaseja ja osaa esittää kysymyksiä ja yksinkertaisia lauseita vastauksiksi keskeisellä sanastolla rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa tutuista aihepiireistä. Opiskelija tuntee perusasioita portugalinkielisistä maista, niiden elämästä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opitaan ääntämään portugalia, ymmärtämään helppoja tekstejä ja tuotetaan opitun perussanaston ja -kieliopin avulla yksinkertaisia lauseita ja tätä kautta opitaan ymmärtämään yksinkertaista portugalin kieltä. Kielen käytön harjoittelu on turvallista parityönä tai pienissä ryhmissä ohjatusti helpossa etäympäristössä. Kieltä opiskelu aloitellaan alkeista, mutta oppikirja ja etäympäristön ryhmät mahdollistaa oppimisen eriyttämistä kertailijoillekin.

Oppimateriaali

Opetus perustuu kirjaan Melo e Abreu, L. & Siimes, S. (2018 tai 2019). Descobertas: 1, Portugalin perusteet Kustannusosakeyhtiö Otava. Kirja on yhdistetty teksti-, harjoitus- ja kielioppikirja.

Kirja kannattaa hankkia itselleen (kirjastossa on jonkin verran saatavilla myös), mutta vasta kutsun saatuasi.

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

20.12.22 (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (20.12.22) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201