Portugalin alkeiskurssi 2 (1 op)

10.10.2023–19.12.2023 Verkossa

Aika

10.10.–19.12.2023 klo 17.00–18.30

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Kaikki jotka ovat vasta aloittaneet portugalin kielen opiskelun

Ilmoittautuminen

22.9. mennessä

Hinta

120 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Tiistaisin 10.10.–19.12.2023 klo 17.00–18.30 ( 20 t, ei opetusta viikolla 43) verkossa, laajuus 1 op

Koulutus toteutetaan Zoomissa. Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin (headset) sekä web-kameran. Tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille, jotka ovat jo aloittaneet portugalin kielen opiskelun ja haluavat oppia lisää kuin myös niille, jotka ovat oppineet kieltä käytännössä ja haluavat siihen tarkkuutta. Kurssi alkaa ääntämisen kertailulla ja oppikirjan kirjan ensimmäisten kappaleiden asioiden mieleen palautuksella.  Kurssilla käydään myös läpi sekä portugalin että brasilianportugalin eroja kielen eri tasoilla.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa ja muistaa perussanastoa, tulkitsee niitä kielenkäytön tilanteissa, ymmärtää päivittäisiä fraaseja ja osaa esittää kysymyksiä ja yksinkertaisia lauseita vastauksiksi keskeisellä sanastolla rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa tutuista aihepiireistä. Opiskelija tuntee perusasioita portugalinkielisistä maista, niiden elämästä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opitaan ääntämään portugalia aiempaa tarkemmin, puhumaan aiempaa sujuvammin sekä ymmärtämään helppoja tekstejä. Kurssilla tuotetaan opitun perussanaston ja -kieliopin avulla yksinkertaisia lauseita ja tätä kautta opitaan ymmärtämään lisää yksinkertaista portugalin kieltä. Kielen käytön harjoittelu on turvallista parityönä tai pienissä ryhmissä ohjatusti opiskelijalle helpossa etäympäristössä.

Oppimateriaali

Opetus perustuu kirjaan Abreu, L. M. ja Siimes, S. (2018 tai 2019). Descobertas: 1, Portugalin perusteet kappaleesta 5 lähtien
FINN LECTURA. Kirja on yhdistetty teksti-, harjoitus- ja kielioppikirja.

Kirja kannattaa hankkia itselleen (kirjastossa on jonkin verran saatavilla myös), mutta vasta kutsun saatuasi.

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

22.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.