Portugalin keskustelukurssi 1 op

12.10.2023–21.12.2023 Verkossa

Aika

12.10.–21.12.2023 klo 17.00–18.30

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Kaikille, jotka osaavat jo alkeiden verran portugalin kieltä

Ilmoittautuminen

22.9. mennessä

Hinta

120 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Torstaisin 12.10.–21.12.2023 klo 17.00–18.30 ( 20 t, ei viikolla 43) verkossa, laajuus 1 op

Koulutus toteutetaan Zoomissa. Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin (headset) sekä web-kameran. Tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka osaavat jo alkeiden verran portugalin kieltä (ainakin A.1.1 – A.1.3 taitotasolla) ja haluavat palauttaa kieltä mieleensä tai kehittää kielitaitoaan, saada sujuvuutta ja/tai tarkkuutta portugalin kielen käyttöön, myös niille, jotka ovat oppineet kieltä käytännössä. Kurssilla otetaan huomioon Portugalin portugalin ja brasilianportugalin erot.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä portugaliksi suullisesti aiempaa rohkeammin, sujuvammin ja/tai tarkemmin laajemmalla aktiivisella käyttösanastolla. Opiskelija tunnistaa enemmän sanoja, tulkitsee ja päättelee merkityksiä, selittää asioita ja esittää mielipiteitään. Opiskelija osaa kysellä toiselta, kertoa itsestään ja elämästään. Tavoitteena on vahvistaa kielitaitoa ja ylläpitää sitä.

Sisältö

Keskusteluharjoituksia arkipäivän käytännön tilanteita varten, sanaston kartuttamista ja portugalin perusrakenteiden kertailua, kuullun ymmärtämistä, kulttuurillisia aiheita unohtamatta. Alussa kertailemme ääntämistä ääntämisen tarkentamiseksi.

Oppimateriaali

Kurssilla ei ole varsinaista oppikirjaa. Opiskelija voi käyttää kieliopin ja sanaston tukemiseksi aiempaa oppikirjaansa.

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

22.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.