Positiivinen HR 40 op

19.03.2024–11.02.2025 Verkossa

Positiivisessa HR:ssa on kyse vahvuus- ja potentiaaliperusteisesta lähestymiskulmasta, joka arjessa ja haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaationkin kannalta. Positiivinen HR nojaa positiivisen psykologian tutkimustietoon ja teorioihin, joiden ytimenä ovat vahvuudet, mahdollisuudet ja potentiaali – ihmisten ja organisaatioiden kukoistus.

Aika

19.3.24–11.2.25

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

HR-työtä tekevät, esihenkilöt, kouluttajat, konsultit

Ilmoittautuminen

27.2.24 mennessä

Hinta

3900 €

Lisätietoa

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201,

Aika ja paikka

Verkkotapaamisten ajankohdat (Zoom)

Kevät 2024
Ti 19.3. klo 9–10.30
Ti 23.4. klo 9–12
Ti 21.5. klo 9–12
Ti 18.6. klo 9–12

Syksy 2024
Ti 20.8. klo 9–12
Ti 17.9. klo 9–12
Ti 15.10. klo 9–12
Ti 19.11. klo 9–12
Ti 17.12. klo 9–12

Kevät 2025
Ti 21.1. klo 9–12
Ti 11.2. klo 9–12

Verkkotapaamisten lisäksi on muuta työskentelyä, ks. tarkemmin suoritustavasta alla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, joiden työnkuvaan HR- tai johtamisvastuut jollain tapaa kuuluvat, kuten esihenkilöt, johtajat, HR-ammattilaiset, tiiminvetäjät, kouluttajat ja konsultit. Koulutus antaa hyvät perusteet myös HR-työstä kiinnostuneille.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Johanna Huhtamäki ja Saana Rossi

Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, konsultti, tietokirjailija, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija ja tuotantotalouden DI. Johanna on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa ja valmistunut sieltä positiivisen psykologian ja valmentamisen psykologian maisteriksi (MAPPCP). Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Saana Rossi on yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusten jäsen, kirjailija ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä ja konsultoi työssään kasvuyrityksiä johtamisen ja HR:n kehittämisestä. Saana on palkittu ensimmäisenä Suomessa Vuoden rekrytoijana ja hänen esikoisteoksensa Rekrytoija julkaistiin 2020.

Saanan ja Johannan koulutustaustat ja laaja-alaiset työelämäkokemukset erilaisista yrityksistä, rooleista ja toimialoista aina startupeihin, IT-yrityksiin ja ydinvoima-alaan, muodostavat yhdessä ainutlaatuisen yhdistelmän modernia näkemystä, vankkaa kokemusta ja monipuolista tietoa johtamisesta, HR:n kehittämisestä ja positiivisen psykologian toimintakentästä.

Tavoitteet

Koulutus tarjoaa laajan näkemyksen positiivisen psykologian keskeisiin viitekehyksiin, teorioihin ja käytäntöihin sekä syvällisen ymmärryksen HR:n toiminnan nykyisestä toimintaympäristössä haasteineen ja mahdollisuuksineen.

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • soveltaa positiivisen psykologian perusperiaatteita ja keskeisiä teorioita HR-johtamisessa
 • suunnitella ja johtaa positiivisesti poikkeavia organisaatiokäytänteitä
 • kehittää ja johtaa hyveitä organisaation voimavarana
 • suunnitella positiivisia HR-strategoita ja johtamiskäytänteitä
 • johtaa, rakentaa ja vahvistaa organisaatio-, tiimi- ja yksilötason merkityksellisyyden kokemusta
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvia merkityksellisyyttä rakentavia, kehittäviä ja vahvistavia toimintoja ja interventiota
 • arvioida hyvinvoinnin tilaa ja johtaa työonnellisuutta
 • johtaa yksilöiden ja organisaation tunne-energiaa
 • kehittää luottamusta sekä ajatus- ja tunnetason psykologista turvallisuutta
 • kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita ja suunnitella toimenpiteitä, jotka mahdollistavat korkealaatuisten yhteyksien syntymisen
 • tunnistaa ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia ja soveltaa tätä potentiaaliperusteisessa johtamisessa  
 • johtaa ja rakentaa tulevaisuuden vaatimuksiin perustuvaa vahvuusperusteista osaamista organisaatioon
 • suunnitella ja toteuttaa yksilöiden ja tiimien suorituskykyä kehittäviä toimintamalleja  
 • johtaa suorituskykyperusteisesti ja vahvistaa kollektiivista pystyvyyttä
 • suunnitella ja toteuttaa käytänteitä, jotka tukevat monimuotoisuuden vahvuusperusteisuutta sekä johtaa adaptoituvasti
 • johtaa organisaation haasteita ja jo syntyneitä vaurioita potentiaaliperusteisesti
 • tukea ja kehittää resilienssiä  
 • suunnitella käytänteitä ja toimintatapoja tulevaisuuden edelläkävijyyden johtamiseen.

Sisältö

Ihmiset ovat organisaation arvokkain ja vaikein resurssi, joka asettaa suurta painoarvoa ja painetta HR-työlle. Muuttuva työelämä ja työnteon tavat, kiihtynyt tahti, lisääntynyt pahoinvointi, jatkuva epävarmuus sekä vauhdissa ja muutoksissa vaurioituneet organisaatiot asettavat kasvanutta painetta HR:lle ja pakottavat katsomaan HR- ja johtamistyötä uudesta näkökulmasta. Koulutusohjelma antaa tutkittua tietoa ja konkreettisia välineitä tunnistaa ja vahvistaa vahvuuksia, muuttaa vauriot mahdollisuuksiksi, rakentaa positiivisia poikkeavuuksia sekä ottaa haltuun täysin uusi, tulevaisuuteen/edelläkävijyyteen nojaava näkökulma.

Moduulien sisällöt:

1. Positiivinen HR positiivisesti poikkeavien organisaatioiden kulmakivenä

2. HR positiivisen strategian, johtamisen ja merkityksen edistäjänä

3. Pahoinvoinnin poistamisesta hyvinvoinnin rakentamiseen

4. Pintajohtamisesta syvemmälle

5. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

6. Osaamisperusteisuudesta vahvuus- ja potentiaaliperusteisuuteen

7. Positiivinen suorituskykyjohtaminen

8. Käyttäytymisen monimuotoisuuden johtaminen

9. Organizational healing - vaurioista vahvemmaksi

10. Tulevaisuuden HR

Katso moduulien tarkemmat sisällöt täältä.


Suoritustapa

 • 10 x 3 h verkkotapaaminen
 • 10 x 2 h vertaisryhmätyöskentely (osallistujat sopivat itsenäisesti)
 • luennot etänä
 • tehtävät
 • taustamateriaaleihin tutustuminen (esim. kirjat, podcastit, webinaarit)

Suoritustapa tukee joustavuutta ja paikasta riippumatonta osallistumista. Kaikki luennot on tallennettu etukäteen, jotta teoriaan perehtyminen voidaan toteuttaa juuri silloin, kun se itselle sopii. Luentoihin voi myös halutessaan palata niin usein kuin kokee tarpeelliseksi. Verkkotapaamiset ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Niiden tavoitteena on syventää teoriatietoa yhteisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Vertaisryhmätapaamiset toteutetaan pienryhmätyöskentelynä moduulien välissä.

Hinta

3900 €, laskutetaan kuudessa erässä (maalis-, touko-, kesä-, elo- loka- ja tammikuu)

Ilmoittaudu

27.2.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Katso Positiivinen HR infon tallenne.
Tallenne on katsottavissa 19.3.24 saakka.