Positiivinen pedagogiikka - ideoita, menetelmiä ja hyvinvointia opetustyön arkeen (etäkoulutus)

"Saat koulutuksessa ideoita ja konkreettisia työkaluja siihen, miten ja millaisin menetelmin positiivista pedagogiikkaa voit soveltaa omassa työssäsi, ja siten tietoisesti ja systemaattisesti vahvistaa niin eri-ikäisten lasten ja nuorten kuin omaa hyvinvointia."

Aika ja paikka

La 20.2.21 klo 9.00-16.00

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Voit osallistua koulutukseen myös omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Opettajat, koulunkäynninohjaajat, oppilaanohjaajat, kuraattorit ym oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa kouluissa ja oppilaitoksissa toimivat ammattilaiset

Kouluttaja

Terveydentiedon lehtori, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, FM Päivi Kärki

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään erityisesti harjoituksiin, jotka vahvistavat hyvää vuorovaikutusta, myönteisiä tunteita sekä ohjaavat hyvän huomaamiseen ja vahvistamiseen (erityisesti kannustaminen ja palautteen antaminen), jotka ovat positiivisen pedagogiikan syvintä ydintä.

Koulutuksessa käsiteltäviä hyvinvointitaitoja (= positiivisen pedagogiikan käytännön soveltamiseen liittyviä taitoja) ovat:
•    onnellisuustaidot (esim. hyvän huomaamisen merkitys ja kiitollisuuden harjoitteleminen)
•    läsnäolotaidot (erilaiset rauhoittumisen, rentoutumisen ja keskittymisen taidot)
•    tunnetaidot (erityisesti myönteisten tunteiden vahvistaminen)

Kokonaisuuksia lähestytään toiminnallisesti ja siten, että osallistuja saa henkilökohtaisen kokemuksen erilaisten harjoitusten vaikutuksista. Osallistuja saa lisäksi käyttöönsä runsaasti ideoita ja käytännöllisiä menetelmiä, joita voi hyödyntää eri ikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuuden innostavat, hyvinvointia lisäävät harjoitukset pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan ja niiden interventioihin ja tutkittuihin menetelmiin. Koulutuksen tärkeänä tavoitteena on myös vahvistaa osallistujan omaa henkilökohtaista hyvinvointia, työssä jaksamista ja oman työn merkityksellisyyden kokemusta.

Hinta

135 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

5.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.