Potilaan / asiakkaan ja omaisen oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa – Onko henkilökunnalla oikeuksia? (etäkoulutus)

Koulutus käsittelee ajankohtaista aihetta sote-alan potilaiden ja asiakkaiden sekä heidän omaistensa oikeuksista. Koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntö, eettiset ohjeet sekä valvontaviranomaisten ratkaisukäytäntö. Lisäksi osallistuja saa tietoa siitä, mitä lainsäädäntömuutoksia on odotettavissa.

Aika ja paikka

To 17.3.2022 klo 9.00–15.00 webinaari

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjille, esimiehille ja henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille. Koulutus käsittelee rajoitustoimenpiteitä muissa tilanteissa, kuin erityislainsäädäännön osalta (mielenterveyslain tahdosta riippumaton hoito, kehitysvammaisten erityishuolto, lastensuojelu, päihdehuolto ja tartuntatautilain mukainen eristys). Koulutuksessa käsiteltävät tyypilliset tilanteet liittyvät somaattisten sairauksien potilaisiin, muistisairaiden vanhusten kotihoitoon ja palveluasumiseen sekä mielenterveyspotilaiden avohoitoon.

Koulutuksessa pidetään koko ajan mukana henkilökunnan oikeuksien näkökulma.

Kouluttaja

OTM, varatuomari Kaija Kess

Kaija Kess on kokenut sote-alan työyhteisöjen kouluttaja, johon luottaa moni julkinen ja yksityinen alan työnantaja eri puolilla Suomea. Kaija käyttää koulutuksissaan paljon arjen esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään ja muistamaan juridisesti haastavia asioita.

Kaija kirjoittaa koulutuksen aiheesta myös kirjaa, jonka julkaisee Alma Talent Oy v. 2022.

Sisältö

Klo 9.00–11.30 (lyhyt tauko välissä)

 • Ydinkysymys: Luopuuko potilas/asiakas oikeuksistaan tullessaan hoidon tai hoivan piiriin?
 • Oikeudellinen sääntely: perusoikeudet, potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki
 • Sote-alan eettiset ohjeet ja niiden merkitys

 
Klo 11.30–12.30 lounastauko

Klo 12.30–15.00 (lyhyt tauko välissä)

 • Sääntelyn aukkokohdat : valvontaviranomaisten ratkaisukäytäntö
 • Yksikön omien ohjeiden merkitys
 • Esimerkkitilanteita:
  • nuori epileptikko muistisairaiden osastolla
  • vanhuksen aggressiiviset vieraat kotihoidossa
  • potilaan/asiakkaan itsemääräämisoikeus ja alkoholin käyttö
  • yliaktiivisen omaisen tiedonsaantioikeus

 
Koulutukseen voi lähettää etukäteen kysymyksiä 2.3. saakka osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Kaija Kess vastaa kysymyksiin koulutuksessa.

Hinta

170 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

25.2.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru