PR-viestintä 5 op (OY) - ay695105P

Aika ja paikka

6.11.-15.12.19, verkkoympäristöt
Jakson aloitusluento: ke 6.11.19 klo 17.00-17.45, Adobe Connect (AC) -verkkoluokka. Luento tallennetaan ja on mahdollista katsoa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa organisaatioviestinnän ja suhdetoiminnan käytäntöjen ja teorian kehitysvaiheet. Opiskelija osaa tulkita imagon kysymyksiä monista näkökulmista. Hän osaa selittää yritysmaineen vaalimisen ja yhteiskuntavastuun periaatteet. Hän osaa selittää brändien rakentamisen prosessit ja elämystalouden perusteet. Opiskelija osaa selittää, miten organisaatioiden viestintää pitää hoitaa kriisitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa viestinnän teorioita yksittäisiin tapauksiin.

Sisältö

Organisaation ulkoinen viestintä

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu verkko-oppimisympäristössä, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, verkkotentti

Kuulustelut

Analyysitehtävä, verkkotentti

Verkkotentti avautuu pe 13.12.19 klo 17.00 ja sulkeutuu su 15.12.19 klo 21.00. Tentin voi suorittaa tänä ajankohtana verkossa itselleen sopivana ajankohtana, kesto 3 t.

Maksullinen rästitentti (30 €): ti 2.6.20 klo 17.00-21.00, verkkotentti

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Juholin, Elisa: Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor, 2017 tai uudempi.
- Verkkoympäristössä oleva materiaali