PR-viestintä 5 op (OY) - AY695105P

02.11.2022–08.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

2.11.-8.12.22
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluento: HUOM. luennon muuttunut ajankohta!
Ke 2.11.22 klo 17.00-17.45, Zoom

Luento tallennetaan ja on katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa organisaatioviestinnän ja suhdetoiminnan käytäntöjen ja teorian kehitysvaiheet. Opiskelija osaa tulkita imagon kysymyksiä monista näkökulmista. Hän osaa selittää yritysmaineen vaalimisen ja yhteiskuntavastuun periaatteet. Hän osaa selittää brändien rakentamisen prosessit ja elämystalouden perusteet. Opiskelija osaa selittää, miten organisaatioiden viestintää pitää hoitaa kriisitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa viestinnän teorioita yksittäisiin tapauksiin.

Sisältö

Organisaation ulkoinen viestintä

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä (suoritustapoihin saattaa tulla muutoksia)

Arviointi: 0–5

Oppimateriaali

- Juholin, Elisa: Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor, 2017 tai uudempi.
- Moodlessa oleva materiaali