Practise Business English Speaking and Listening Online (etäkoulutus)

Harjoittele työelämän englannin puhumista ja kuuntelemista verkossa

Aika ja paikka

25.1.–1.3.2021 (18 t) verkossa. Tehtävien viimeinen palautuspäivä  on 8.3.

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet, jotka hallitsevat englannin kielen itenäisen käytön (taitotaso B1–B2). Kurssi soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat englantia työssään ja haluavat englanninkieliseen suulliseen viestintään sujuvuutta.

Kouluttaja

Englannin kielen opettaja, MA (TESOL), FM Maarit Pönkänen

Sisältö

Treenaa englannin kielen puhumista verkossa. Kurssilla harjoittelet työelämän keskustelutilanteita kirjallisin ja suullisin harjoituksin ja teet aiheisiin liittyviä kuuntelutehtäviä sekä kuulet esimerkkeinä paljon käytettyjä ja yleisiä fraaseja. Aiheina käsitellään: yritysesittely, työpaikkahaastattelu, kokous- ja neuvottelutilanteet, asiakaspalvelua puhelimessa, puheen pitäminen ja small talkin käyttö asiakastilaisuuksissa. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin, opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä. Opettajalle palautetaan viikoittain harjoitustehtävä, josta voit valita suullisen tai kirjallisen vaihtoehdon. Palautettavista tehtävistä saat henkilökohtaisen palautteen. Kurssin keskustelualueella on mahdollista kysyä tehtävistä ja kieliopista.

Toteutus  

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jota varten osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (suositus: Mozilla Firefox, Edge), kuulokkeet mikrofonilla ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus verkkoympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamispäivää. Opiskelija harjoittelee itsenäisesti kirjallisin ja suullisin harjoituksin. Opettaja ohjaa ja tarkistaa tehtävät.

 

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen

Ilmoittautuminen

11.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus toteutuu, vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201