Projektinhallinnan peruskurssi 5 op (OY)

21.10.2019 - 5.12.2019

Aika ja paikka

Aloitusluennot sekä luennot Moodlessa, 9 viikkotehtävää (vk. 35-41)ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Kouluttaja

Assoc. prof. Kirsi Aaltonen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

•    pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
•    pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
•    pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
•    tunnistaa projektin riskienhallinnan keskeiset tehtävät
•    ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
•    osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

•    Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonne
•    Erilaisia toteutusmalleja
•    Projektin elinkaari
•    Projektin myynti ja markkinointi
•    Projektin tavoitteiden hallinta
•    Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
•    Projektin kustannusten hallinta
•    Projektin sidosryhmien hallinta
•    Projektin riskienhallinta
•    Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
•    Erilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallinta
•    Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
•    Erilaisten (agile, ..) projektien hallinta
•    Projektit liiketoimintana

Huomioitavaa

Suoritustapa:

•    Aloitus 21.10.2019 - Lopetus 5.12.2019
•    Kurssi suoritetaan viikkoaikataulussa. Viiden viikon ajan verkkoluennot: joka viikko tulee uusi videomateriaali. Lisäksi pakolliset viikkotehtävät, jotka pitää palauttaa jokaisen viikon sunnuntaihin mennessä. Vapaaehtoiset monivalintatehtävät.
•    Projektinhallinnan PMAF Foundation sertifiointikoe joulukuun 1. viikolla, vaatii läsnäolon Oulussa. Vaihtoehtoinen suoritustapa reflektioessee, jonka laatimiseen on 2 viikkoa aikaa.
•    Verkkotutoroinnit 3 kpl

Kirjallisuus:

•    Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa: http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf
•    Lisäksi kurssilla jaettava muu lukumateriaali sertifiointikokeeseen valmistautumista varten

Arviointi: 1- 5

Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-oppimisympäristössä seuraavasti:
Luentojen aikataulut:
•    Aloituspäivänä ma 21.10.2019 aukeaa kurssin oppimisympäristö ja ensimmäinen luentoviikko alkaa. Verkkopäivystys illalla kysymyksille: Kurssin käytänteet
•    Verkkoluentokokonaisuudet (1-6) oman aikataulun mukaan loka-marras-joulukuun 2019 aikana
Verkkotutoroinnit: 3 kpl marraskuussa 2019, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin (harjoitustehtävien ja harjoituskirjan opastus).
Verkkoluennoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:  
•    Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
•    Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
•    Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
•    Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
•    Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus)

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Prosessi ja laatujohtaminen -opintojaksossa 25 €:lla)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät avoimen yliopiston rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (25 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 500 € (kuusamolaisille 375 €).