Proosan kirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1201

18.11.2022–10.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

18.-19.11. ja 9.-10.12.22
pe klo 16.15-20.30, la klo 9.00-15.00

Osallistuminen Zoomin kautta

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Perehtyminen proosan kirjoittamiseen. Kirjoittaja ymmärtää proosan monimuotoisuuden ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää erilaisia kerronnan keinoja omassa kirjoittamisessaan. Kurssilla perehdytään novelliin ja lyhytprossaan sekä lukemalla että kirjoittamalla.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä / tai teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellista lajityyppinä. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa lyhytproosatekstin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Haanpää, Päivi - Rannela, Terhi: Miksi en kirjoittaisi? Avain 2019.
- King, Stephen: Kirjoittamisesta: muistelma leipätyöstä, suomentanut Ilkka Rekiaro; runot suomentanut Riku  Juti. Helsinki: Loisto: 2006.

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.