Proseminaari 5 op (OY)

17.01.2022–10.05.2022 Ylivieska

Aika ja paikka

Kurssiaika: 17.1.–10.5.2022

  • Luento: ma 17.01.2022 klo 17–21

  • Välitapaaminen: to 17.02.2022 klo 17–20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2.krs.

   • Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten aineistojen haku ja käyttö klo 17–19

   • Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19–20

  • Verkkoseminaari Moodlessa ti 05.04. – ti 12.04.2022

  • Seminaarityön palautus Moodleen ma 09.05.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • osaa suunnitella kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen ja toteuttaa sen kirjallisuuteen pohjautuvana teoreettisena tutkielmana
 • kykenee raportoimaan tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja osallistumaan tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun.

Sisältö

 • Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatusalaa koskevasta aiheesta.
 • Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, ongelman asettelun ja jäsentelyn, sekä tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan hallintaan.
 • Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun.

Edeltävät opinnot

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Suoritustapa

 • Seminaarityöskentelyä (16 t), itsenäistä työskentelyä (119 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Tutkielman kirjallisuus

Arvostelu

0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).