Proseminaari 5 op (OY)

Aika ja paikka

Kurssiaika: 17.1.–10.5.2022

  • Luento: ma 17.01.2022 klo 17–21

  • Välitapaaminen: to 17.02.2022 klo 17–20, Tiedekirjasto Pegasus, mikroluokka PK 251, 2.krs.

   • Kasvatustieteen aineopinnoissa tarvittavan kirjallisuuden, kokoelmien, tietokantojen ja elektronisten aineistojen haku ja käyttö klo 17–19

   • Seminaaritöiden suunnitelmien tarkistus tarvittaessa klo 19–20

  • Verkkoseminaari Moodlessa ti 05.04. – ti 12.04.2022

  • Seminaarityön palautus Moodleen ma 09.05.2022 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Eetu Pikkarainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • osaa suunnitella kasvatustieteen alaan kuuluvan tutkimuksen ja toteuttaa sen kirjallisuuteen pohjautuvana teoreettisena tutkielmana
 • kykenee raportoimaan tutkimustyönsä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti ja osallistumaan tieteelliseen argumentoivaan keskusteluun.

Sisältö

 • Opintojakson aikana opiskelija laatii tutkielman valitsemastaan kasvatusalaa koskevasta aiheesta.
 • Tutkielmassa keskitytään tieteellisen ajattelun, ongelman asettelun ja jäsentelyn, sekä tieteellisen ja teoreettisen etenemistavan hallintaan.
 • Lisäksi seminaarityöskentelyssä keskitytään kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja opponoivaan keskusteluun.

Edeltävät opinnot

Kaikki muut kasvatustieteen aineopintojen kurssit.

Suoritustapa

 • Seminaarityöskentelyä (16 t), itsenäistä työskentelyä (119 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Tutkielman kirjallisuus

Arvostelu

0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Kuusamolaiset voivat hakea kurssimaksuun 25% tuen osoitteesta kesayo@kuusamo.fi)
Pyhäjärvi: 100 €
Ylivieska: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru